Yazılar

Okul Öncesi Dönemde Çocuklara Kitap Okuma Alışkanlığı Kazandırma

Okul öncesi dönemde kitap tercihleri nasıl olmalı?

Okul öncesi çocukları için kitaplar mutlaka bol resimli, az yazılı olmalı. Bu dönem çocukları okuma-yazmayı henüz bilmedikleri için kitapla arsındaki bağı çizimleri, resimleri üzerinden kuracaktır. Bu yaş grubu, resimler üzerinden kendi hikâyelerini yaratabilirler. Böylece kitabın her sayfası üzerine uzun uzun konuşmak ve okurun hayal gücünü beslemek mümkün olur.

Ebeveynler bu tercihlerinde ne gibi hatalar yapıyor?

Ebeveynlerin en büyük hatası öncelikle çocuğunu iyi tanımamak, onun ilgilerini göz ardı etmek. Sonrasında ebeveynlerin genelinde maalesef “her kitap bir mesaj vermeli” gibi bir kaygı mevcut. Bu çok yanlış bir yaklaşım; kitabın mesaj vermek gibi bir zorunluluğu yoktur, kitap okura seçenekler ve bir olasılıklar dizisi sunar ve seçimi yine okurun kendisine bırakır. Ebeveynler tarafından yapılan hatalardan bir diğeriyse kitabı iyice araştırmadan, çocuğuna uygun olup olmadığını değerlendirmeden, okumadan almak.


Kelime Yayınları Yayın Yönetmeni Dr. Asya Çağlar

Alışkanlık kazandırmak için nasıl rutinler oluşturmalı?

Çocukla birlikte kitap okumak, birlikte kitabevleri gezmek, kütüphaneye gitmek, evdeki kitaplığı düzeltmek, kitap okuma etkinliklerine katılmak rutini edinildiği takdirde çocuk zaman içinde okuma alışkanlığını edinecektir.

Kitap okumanızı istemiyorsa nasıl bir yöntem bulmalısınız?

Eğer ki çocuk anne babasının kendisine kitap okumasını istemiyorsa diretmemek lazım. Bu durumda kitap okumayı oyuna çevirecek yöntemler uygulanabilir: ailece kitaptaki karakterler canlandırılabilir, kitabın kimi sayfasına renkli post-itler yapıştırılıp çocuk bir sayfadan bir diğerine yönlendirilebilir, ailece kitap okuma saatleri yapılabilir, ailece haftalık/aylık kitap okuma tablosu oluşturulabilir (etkinliğin sonuna bir ödül konursa çocuk açısından daha ilgi çekici olacaktır).