Oyun Ablası Nedir?

Oyun Ablası Nedir

Oyun ablalığı ve abiliği, günümüz koşullarında, ebeveynlerin çalışmaları ve gün içinde çocukları ile yeteri kadar vakit geçirememeleri sonucunda ortaya çıkmış bir meslek koludur. Oyun ablaları, okul öncesi eğitim ve çocukların yaş grubuna göre gelişimini güçlendirecek aktivitelerden sorumludur. Bu aktiviteler içerisinde resim çizmek, eğitici oyunlar oynamak, çocuğun sorumluluk bilincini geliştirmek gibi amaçlar çerçevesinde uygulanır.

Oyun Ablası Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Ebeveynler için çocuklarını tanımadıkları bir kişiye emanet etmek hiç kolay değildir.
 • Oyun ablası olarak işe alınacak kişi çok iyi tanınmalıdır.
 • Kişinin çocuk bakımı konusundaki bilgisini ölçmenin yanı sıra, ilk olarak çocuk ile uyumu gözlenmelidir. Oyun ablası adaylarıyla birkaç haftalık deneme süresi üzerine görüşebilir. Bu deneme süresinde ise ebeveynler olabildiğince süreci takip etmelidir.

Oyun Ablası Nelerden Sorumludur?

Oyun ablaları, üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği programlarından mezun olmuş adaylardan seçilir. Dolayısıyla çocuk okula başlayana kadar kazanması gereken yetilere uygun zemini hazırlamak oyun ablasının görevidir. Bununla birlikte, oyun ablalarının genel sorumlulukları şu şekilde listelenebilir:

 • Oyun ablaları 0-6 yaş arası çocukların gelişimi ile ilgili bilgi sahibi olmalıdır. Bu yaş grubundaki çocuklar çok hızlı gelişirler. Bu yüzden, aylık olarak, çocuktaki gelişim dikkatlice gözlenmeli ve aileler bilgilendirilmelidir. Böylece çocuğun kendi gelişimine özel program oluşturulur.
 • Oyun ablaları aynı zamanda aileler için danışmanlık yapabilmelidir. Kültürel olarak normal sayılan fakat çocukların gelişimini negatif etkileyebilecek davranışlar konusunda uyarabilmelidir. Aynı zamanda oyun ve oyuncak kullanımı, ödül ve pekiştirmeler konusundaki seçimlerde yardımcı olmalıdır.
 • Oyun ablaları ailelerin programına uyabilmelidir. Özellikle çalışan ebeveynlerin olduğu ailelerde seyahat ve eve geç dönme durumlarında oyun ablası çocuğun yanında olabilmelidir. Bunun gibi durumlar için oyun ablaları en başta esnek çalışma saatleri konusunda bilgilendirilmedir.
 • Her çocuğun doğduktan sonraki belirli süreler içerisinde kazanması gereken belli beceriler vardır. Bazı çocuklar bu takvime uyar bazıları ise uymaz. Yani kimi çocuk belirlenen eşikleri erken, kimi çocuk ise geç aşabilir. Bu gibi durumlarda çocuğun gelişiminin kalıcı olarak etkilenmemesi için belli önlemler alınması gerekebilir. Oyun ablası ise beceri kazanımını yakından takip etmelidir ve gerekli durumlarda alınacak önlemler konusunda öncelik etmelidir.

oyun ablası

Oyun Ablası Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır?

Oyun ablalarının çocuk gelişimi ile ilgili donanımından çok kişisel özellikleri de önemlidir. Çünkü çocuklar günün büyük bir kısmını oyun ablalarıyla geçirirler. 0-6 yaş arasındaki çocuklarda örnek alma davranışı görülür. Aynı zamanda stabil ve güvenli bir ortam oluşturulması çok önemlidir. Bu yüzden oyun ablasının oluşturacağı ortam ve davranış biçimi çocuğun gelişimi için kritiktir.

 • Oyun ablası Türkçeye hâkim olmalıdır. Çocukların dil yetenekleri bu yaşlarda gelişeceği için maruz kaldıkları dil kullanımına dikkat edilmelidir.
 • Oyun ablası iyi derecede İngilizce bilmelidir. Günümüzde İngilizce her alanda gereklidir ve bir dile erkenden alışabilmek öğrenmeyi kolaylaştıracaktır. Yaş ilerledikçe yeni bir dil edinmek zorlaşacaktır.
 • Oyun ablası sigara kullanmamalıdır. Gelişim çağındaki çocukların pasif olarak bile zararlı maddeye maruz kalması olabildiğince önlenmelidir.
 • Oyunlar çocukların kendini ifade edebilme şanslarıdır. Oyunlar sayesinde belirli zekâ ve iletişim becerileri gelişir. Bu sebeple oyun ablası hangi dönemde hangi oyunlara ağırlık verilmesi gerektiğini bilmelidir.
 • Küçük yaştaki çocukların disiplin kazanabilmesi bütün hayatları boyunca etkili olabilir. Dolayısıyla uyku, oyun ve yemek saatleri konusunda oyun ablasının göstereceği disiplin önemlidir.
 • Oyun ablası sabırlı bir karaktere sahip olmalıdır. Çocuklar öfke kontrolü ve duygu regülasyonunu her zaman sağlıklı bir şekilde gerçekleştiremeyebilir. Böyle durumlarda sabırsız olmak ve çocuğa tepki göstermek kalıcı hasar yaratabilir. Böyle bir durumun gerçekleşmemesi için oyun ablası kritik ve stresli durumlarda sakin kalabilmeli ve durumu yönetebilmelidir.

Persentil hesaplama aracı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Bu yazı Doğa Baybek tarafından yazılmıştır.