İzmir Eser Müzik Kursu

Müzik Eğitimi Programı’nın genel amacı, çocukların; fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine eğitimde kullanılabilecek en güçlü araç olan müziğin ve müzik eğitiminin olumlu etkileriyle katkıda bulunmak, sosyal yönden gelişmelerine ortam hazırlamak, algılama, öğrenme, bellekte tutma yetilerini geliştirmek, mantıksal ve estetik duyumlarını yaratıcı yönde geliştirmelerine olanak sağlamaktır. Eser müzik kursunda, piyano, keman, gitar, bağlama, yan flüt ve bateri dersleri verilmektedir. Ayrıca solfej ve ses eğitimi ile müzik bölümlerine hazırlık eğitimi verilmektedir.

Yorumlar

14 gün içinde çocuğunuzdaki değişimi fark etmezseniz
ücretinizi iade ediyoruz.