ÇOCUKLUDÜNYA Kullanıcı Sözleşmesi

ÇOCUKLUDÜNYA Kullanıcı Sözleşmesi İşbu ÇocukluDünya Kullanıcı Sözleşmesi ("Sözleşme") Eski Büyükdere Cad. Özcan Sok. No:2 C Blok Kat 2 34416, 4. Levent / İstanbul adresinde mukim ("ÇocukluDünya") ile ÇocukluDünya üyelik sistemleri (ÇocukluDünya altyapısı, Facebook, Twitter, Google+ veya başka bir sosyal ağ üzerinden ÇocukluDünya internet sitesine veya mobil uygulamalarına üye olan kişi ("Üye") arasında Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik uyarınca Üye'nin ÇocukluDünya üye girişini tamamlaması üzerine elektronik ortamda aktedilmiştir. Sözleşme'nin ekleri Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası sayılır.

Madde 1

Sözleşme'nin Konusu

Sözleşme, Üyeler'in cocukludunya.com ve ÇocukluDünya mobil uygulamaları üzerinden alacakları hizmetlerin hüküm ve şartlarını düzenlemektedir.

Madde 2

Sözleşme'nin Aktedilmesi

a. ÜYE SÖZLEŞME'Yİ OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI, HAKLARININ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BİLİNCİNDE OLDUĞUNU KABUL EDER.

b. ÇOCUKLUDÜNYA VE ÜYE, SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRILAN EDİMLER ARASINDA HİÇBİR ORANSIZLIK BULUNMADIĞINI VE KARŞILIKLI EDİMLERİN İŞİN NİTELİĞİNE UYGUN OLDUĞUNU, SÖZLEŞME KONUSUNA GİREN İŞLEMLER KAPSAMINDA HERHANGİ BİR TECRÜBESİZLİKLERİNİN BULUNMADIĞINI KABUL EDERLER.

c. ÜYE, SÖZLEŞME KAPSAMINDA YER ALAN İŞLEMLERİN KENDİ MENFAATİNE UYGUN OLDUĞU KONUSUNDA TAM BİR KANAATE VARDIĞINI VE TÜM ŞARTLARA KENDİ ÖZGÜR İRADESİ İLE, HİÇBİR GÜÇLÜK VEYA SIKINTI İÇİNDE OLMADAN, DÜŞÜNEREK, İSTEYEREK VE BİLEREK UYACAĞINI KABUL EDER.

d. ÇOCUKLUDÜNYA VE ÜYE, SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİNİN HAKSIZ ŞART SAYILABİLECEK BİR ÖZELLİK TAŞIMADIĞINI, MENFAATLER DENGESİ BAKIMINDAN BİR HAKSIZLIK OLMADIĞINI KABUL EDER.

e. İŞBU SÖZLEŞME, EKLERİ VE COCUKLUDUNYA.COM VE ÇOCUKLUDÜNYA MOBİL UYGULAMALARI ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLER KAPSAMINDA TEDARİK EDİLEN BİLGİLER VE ELEKTRONİK VASITALARLA ONAYLANAN KONULAR KAMPANYALI SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK'İN 6. MADDESİ'NİN GEREKLİLİKLERİNE KARŞILIK GELMEKTEDİR.

f. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYARINCA HERHANGİ BİR HAKSIZ ŞART İÇERMEMEKTEDİR. HÜKÜMLER, DÜRÜSTLÜK VE İYİ NİYET KURALINA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEMEKTE OLUP TÜKETİCİNİN KORUNMASI MEVZUATINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

g. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ 6098 SAYILI YENİ BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ DE DİKKATE ALINARAK HAZIRLANMIŞTIR. YENİ BORÇLAR KANUNU'NUN 21. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN BAĞLAYICILIK VE İÇERİK DENETİMİ ÜYE TARAFINDAN YAPILMIŞTIR. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDEN HİÇBİRİ İŞBU SÖZLEŞME'NİN NİTELİĞİNE VE İŞİN ÖZELLİĞİNE YABANCI (ŞAŞIRTICI ŞARTLAR) NİTELİK TAŞIMAZ. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ AÇIK VE ANLAŞILIR BİR ŞEKİLDE YAZILMIŞ OLUP BİRDEN ÇOK ANLAMI İFADE ETMEMEKTEDİR.

Madde 3

TANIMLAR

"ÇocukluDünya" Kiraguru Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni ifade eder;

"Üye" ÇocukluDünya üyelik sistemleri (ÇocukluDünya altyapısı veya Facebook, Twitter, Google+ veya başka bir sosyal ağ kanalıyla) üzerinden Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik uyarınca Cocukludunya.com veya mobil uygulamaları üye girişinin tamamlanması ve Sözleşme'nin akdedilmesi üzerine elektronik ortamda üye olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder;

"Cocukludunya.com" Üyeler'in ÇocukluDünya Hizmetleri'nden yararlandığı (alan adını da içeren) online Portal'ı ifade eder. ÇocukluDünya, bu alan adını ileride değiştirebilir veya başka bir alan adına yönlendirebilir. Söz konusu değişiklik veya yönlendirme neticesinde yeni alan adı işbu tanım yerine geçer. Bu değişiklik ve yönlendirmeye Üye baştan muvafakat etmiştir.

"Mobil Uygulama" Farklı mobil işletim sistemlerindeki uygulama mağazalarından indirilebilen (iOS, Android, Windows, vb.) "ÇocukluDünya" isimli mobil yazılımını ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu platformu ifade eder.

"ÇocukluDünya Hizmetleri" Cocukludunya.com ve uygulamalarında Üyeler'in bu Sözleşme'de tanımlı olan işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ÇocukluDünya tarafından ortaya konulan her türlü hizmeti ifade eder;

"İçerik" Cocukludunya.com veya mobil uygulamalarında yayınlanan veya siteye yüklenen her türlü sayısal (dijital) öğe ve unsurlar.

"Kullanıcı" İnternet ve mobil cihazları kullanan herkesi ifade eder.

Madde 4

ÜYELİK

a. Üyelik, ÇocukluDünya altyapısı üzerinden Cocukludunya.com'da ve ÇocukluDünya mobil uygulamalarında yer alan üyelik işlemlerinin tamamlanmasıyla (ve bu Sözleşme'nin aktedilmesiyle) kazanılır.

b. Üyeler'in reşit olmaları gerekir.

c. Üyeler ÇocukluDünya altyapısı üzerinden Cocukludunya.com'da ve ÇocukluDünya mobil uygulamalarında yer alan üyelik işlemleri ile ilgili olarak doğru, gerçek ve güncel bilgiler vermekle yükümlüdür. Bu bilgilerin kapsamı ÇocukluDünya tarafından belirlenir. Bu bilgileri vermek istemeyen kişi ÇocukluDünya'a Üye olamaz. ÇocukluDünya talep ettiği bilgi listesini genişletebilir. Üye'nin Üyeliğinin devam etmesi için bilgi listesinde yer alan bilgileri temin etmesi ve herhangi bir değişiklik olduğu takdirde bilgilerini güncellemesi gerekir.

d. ÇocukluDünya kullanıcılarının verdiği bilgilerin doğruluğunu kontrol etmez ve hiç bir şekilde bundan dolayı sorumlu tutulamaz. Üye olmayan kullanıcılar bu sözleşmede tanımlanan hak ve yetkilere sahip olamazlar.

e. ÇocukluDünya, Üye ile tüm yazışmalarını Üye olurken verdiği e-posta adresi vasıtası ile yapar. ÇocukluDünya'ya verilen e-postanın yanlışlığından, geçersizliğinden veya başkasına ait oluşundan doğabilecek zararlardan ÇocukluDünya sorumlu tutulamaz.

f. Üyeler, üyelik işlemleri kapsamında ÇocukluDünya'ya kişisel bilgi toplama prosedürünü onaylayarak aşağıdaki bilgileri temin etmekle yükümlüdürler:

(I) ad- soyad,

(II) telefon numarası,

(III) e-posta adresi,

(IV) fatura için adres,

(V) fatura için bağlı olunan vergi dairesi, vergi kimlik numarası veya T.C. Kimlik numarası,

ÇocukluDünya, söz konusu bilgileri güvenli bilgi saklama sistemlerini kullanarak saklar ve sadece Kullanım Hizmetleri kapsamında paylaşılması gereken kişiler ile paylaşabilir. ÇocukluDünya, bu bilgilerin işbu Sözleşme amaçları doğrultusunda kullanılması ve güvenli bir şekilde saklanmasından sorumludur.

g. ÇocukluDünya, Resmi Makamlar'ın düzenleyici veya icrai işlemleri veya yargı kararlarının gereklerini yerine getirmek amacıyla ve taleple sınırlı olarak Üye'nin bilgilerini ilgili Resmi Makamlarla paylaşabilir. İlgili Resmi Makam'ın bir gizlilik kararı mevcut değilse söz konusu işlemden Üye haberdar edilir.

h. ÇocukluDünya, Üyeler'in ÇocukluDünya Hizmetleri kapsamında verdikleri tanıtıcı ve/veya şahsi bilgileri ve ÇocukluDünya Hizmetleri'nden yararlanırken yaptıkları tercihleri, sistemin işlerliğinin denetlenmesi amacıyla kullanabilir (ve/veya bu bilgileri işleyerek ÇocukluDünya ile gizlilik sözleşmesi imzalamış Şirketlere gönderebilir); değerlendirmeler ve istatistiki çalışmalar yapabilir, bunları genel bir şekilde Cocukludunya.com'dan ilan edebilir.

i. ÇocukluDünya, siteler arası pazarlama, kampanya, karşılıklı indirim ve sponsorluk anlaşmaları, barter ve buna benzer işbirliği anlaşmaları kapsamında Üyeler'ine çeşitli fırsat haberleri gönderebilir. Üye'nin bu fırsat mesajlarını almamak istemesi durumunda, üye olurken söz konusu ilgili bölümü işaretlemesi gerekir. Üye'nin fikrini değiştirerek bu mesajları almak istememesi halinde Üyelik bölümünde değişiklik yapması gerekir. Aksi halde Üye, mobil telefon, e-posta ve/veya ÇocukluDünya üyelik hesabına söz konusu fırsat haberlerinin gönderileceğini kabul etmiş olur.

j. Üyeler, ÇocukluDünya Hizmetleri'ni alırken bir rumuz (nick name) kullanabilirler. Söz konusu rumuz, yürürlükteki mevzuata ve ahlaka aykırı olamaz; hakaret, küfür, sövme, aşağılayıcı, kişilik haklarına zarar veren sözler içeremez. Üyeler, ÇocukluDünya Hizmetleri'ni alırken birbirlerine rumuzları ile ve genel ahlak ve iyi niyet kurallarına göre hitap ederler.

k. Üyeler, üyelikten diledikleri zaman çıkabilirler. Bu durumda ÇocukluDünya'de yer alan üyelikten çıkış prosedürlerinin izlenmesi gerekir. Bu prosedürler tamamlandığında üyelikten çıkış işlemi gerçekleşir.

ı. Herhangi bir sebepten dolayı geçici veya süresiz olarak üyelik hakları dondurulan veya iptal edilen kullanıcılar üyelik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar. Üyelikleri iptal edilmiş kullanıcılar farklı bilgiler kullanarak tekrar üye olduklarında da bu durum değişmez ve ÇocukluDünya bu üyeleri fark ettiğinde üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir.

m. Farklı veya yanlış bilgi vererek cocukludunya.com'a veya mobil uygulamalarına Üye olan kullanıcılara sunulan promosyonlar, bu durumun tespiti halinde ÇocukluDünya tarafından yasal faizleri ile birlikte Üyeden talep edilebilir. Üye talep edilen miktarı başka hiçbir ihbara gerek kalmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

Madde 5

FATURA DÜZENLENMESİ

 • ÇocukluDünya, Cocukludunya.com ve mobil uygulamalarında Üye'lere sunduğu ücretli hizmetlerin bedeli için Üyeler'ine hizmet bedeli faturası düzenlemekle yükümlüdür.
 • Düzenlenen hizmet bedellerine ait fatura/faturaların müşteri nüshaları Üye'nin talebi üzerine ÇocukluDünya'nın Eski Büyükdere Cad. Özcan Sok. No:2 C Blok Kat 2 34416, 4. Levent / İstanbul adresindeki işyerinde saklanır. Üye tarafından fatura/faturaların kendi adresine gönderilmesinin talep edilmesi halinde, ÇocukluDünya tarafından belirlenecek kargo şirketi aracılığı ile kargo ücreti Üye tarafından ödenmek koşuluyla Üye'nin adresine gönderilebilir.
 • ÇocukluDünya istediği zaman fatura düzenlemek için earşiv uygulamasına geçebilir, kağıt fatura yollamasını durdurabilir.
 • Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, döviz cinsinden düzenlenecek faturalarda döviz miktarının TL karşılığının TCMB döviz alış kuru esas alınarak yazılması durumunda, muhatabın ödeyeceği miktar işbu Sözleşme ile tarafların kararlaştırmış oldukları üzere döviz miktarının işlem tarihindeki TCMB döviz satış kurunun TL karşılığında yapılacaktır.

Madde 6

ÇocukluDünya , ÜYE'lerin ve KULLANCI'lARIN Hak ve Yükümlülükleri

a. Üye'ler ve Kullanıcı'lar, Cocukludunya.com ve mobil uygulamalarının bazı kısımlarını Üye olmadan da kullanabilir. Madde 6'da geçen tüm hak ve yükümlülükler Üye ve Kullanıcı'lar için aynen geçerlir.

b. Kullanıcı ve Üye, ÇocukluDünya Hizmetleri kapsamında yapacağı her hal ve harekette ve tüm iş ve işlemlerinde işbu Sözleşme hükümlerine ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun hareket etmek ile yükümlüdür.

c. Üye, ÇocukluDünya'ya Sözleşme kapsamında verdiği tüm bilgilerin doğru, gerçek ve güncel olduğunu taahhüt eder. Üye, güncelliğini yitirmiş bilgileri zamanında güncellemekle yükümlüdür. Söz konusu bilgilerin doğru, gerçek veya güncel olmaması olması sebebiyle Üye, ÇocukluDünya'nın zararlarını karşılamakla yükümlüdür.

d. Üyeler verdikleri bilgi, beyan ve taahhütlerden tamamen kendileri sorumludurlar. ÇocukluDünya söz konusu bilgi, beyan ve taahhütlerin doğruluğunu, gerçekliğini veya güncel olup olmadığını kontrol etmemektedir. Bunlarda mevcut olan aykırılıklardan ÇocukluDünya hiçbir şekilde mesul tutulamaz.

e.Üye, Cocukludunya.com'de ve mobil uygulamalarında yaptığı tüm işlemlerin ve bu hesaptan girilmiş olan tüm içeriğin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

f. Üye ÇocukluDünya Hizmetleri ile ilgili olarak kullanacakları banka hesapları, kredi kartları ve tüm ödeme vasıtalarında Üye'nin hukuka uygun bir kullanma hakkına sahip olduğunu beyan ve taahhüt ederler.

g. Üye'nin ve Kullanıcı'nın ÇocukluDünya nezdindeki işlem ve münasebetleri konusunda yaptığı bilgi, beyan ve değerlendirmeler sebebiyle ÇocukluDünya mesul tutulamaz. ÇocukluDünya, bu bilgi, beyan ve değerlendirmeleri inceleyerek mevzuata aykırı, hakaret, küfür, sövme, aşağılayıcı, kişilik haklarına zarar veren ve ahlaka aykırı sözlerin kullanılmasının giderilmesi konusunda elinden gelen tüm gayreti sarfeder. ÇocukluDünya'nın işbu iyiniyetli hareket etme beyanı Üye'ye işbu bilgi, beyan ve değerlendirmeleri engellemediği ve/veya kaldırmadığı için ÇocukluDünya'den tazminat talep etme imkanı vermez. Beyan ve değerlendirmelerde mevzuata aykırı, hakaret, küfür, sövme, aşağılayıcı, kişilik haklarına zarar veren ve ahlaka aykırı sözlerin bulunması halinde bu beyan ve değerlendirmeleri yapan kişiler bundan mesul olur. ÇocukluDünya'ya, Üyeler'in hukuka aykırı işlemleri sebebiyle hiçbir sorumluluk yüklenemez.

h. Üye, ÇocukluDünya'da kendilerine tahsis edilen şifre, parola, üyelik kodları gibi gizli bilgileri gereği gibi saklamakla yükümlüdürler. Üye, bu şifre, parola, üyelik kodlarını ÇocukluDünya çalışanları dahil üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Üye, ÇocukluDünya'da kendilerine tahsis edilen şifre, parola, üyelik kodları gibi gizli bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçtiğini öğrendiği anda derhal gecikmeksizin ÇocukluDünya'ya haber verir. ÇocukluDünya haberi aldığı anda Üye'nin üyeliğini askıya alarak kendisinden gerekli değişiklikleri yapmasını ister. Bu esnada gerçekleşen zararlardan ÇocukluDünya sorumlu tutulamaz.

i. ÇocukluDünya, kendi kontrolünde olan gizli bilgilerin korunması ile ilgili güvenlik sistemlerini kurduracaktır. Bu bilgilerin korunmasında gösterilen gayrete rağmen ÇocukluDünya güvenlik duvarlarının kötü niyetli 3. kişilerce aşılması ve fakat ÇocukluDünya'nın doğrudan kusuru veya kastının olmadığı hallerde ÇocukluDünya'nın sorumluluğu doğmayacaktır.

j. Üye bu Sözleşme'den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini ÇocukluDünya'nın onayı olmadan devredemezler. ÇocukluDünya, Sözleşme'den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini 3. kişilere devredebilir.

k. ÇocukluDünya, bu Sözleşme hükümlerine aykırılık halinde üyeliği askıya alabilir veya iptal edebilir. Bu kararın verilmesi ÇocukluDünya'nın ihtiyarındadır. Mevzuattan kaynaklanan tüm tazminat ve sair haklar saklıdır.

l. İşbu Sözleşme'ye aykırılık durumunda üyeliği askıya alınan veya iptal edilen üyenin üyeliğinin tekrardan aktif hale getirip getirilmeyeceğine ÇocukluDünya karar verir.

m. ÇocukluDünya içerikleri, ÇocukluDünya'nın fikri mülkiyet hakkı kapsamında korunmaktadır.

n. İşbu Hizmet Sözleşmesi ÇocukluDünya'nın fikri mülkiyet hakkı kapsamında korunmaktadır.

o. İşbu Sözleşme kapsamında ÇocukluDünya için yazılan sorumsuzluk kayıtları ÇocukluDünya, çalışanları ve ortaklarına da şamildir.

p. ÇocukluDünya, Cocukludunya.com'u ve mobil uygulamalarını dilediği zaman inaktif hale getirebilir. Cocukludunya.com'un ve/veya mobil uygulamalarının inaktif hale gelmesi durumunda o zaman kadar ile ilgili Sözleşme'den kaynaklanan hak ve yükümlülükler ortadan kalkmaz ve bunlara bir etkisi olmaz. Cocukludunya.com'un ve mobil uygulamalarını inaktif hale getirilmesi halinde Üye ve Kullancı herhangi bir tazminat talebinde bulunamazlar. Resmi Makam kararıyla ÇocukluDünya'nın inaktif hale getirilmesi halinde işbu Sözleşme kendiliğinden sona erer.

q. ÇocukluDünya, Cocukludunya.com'a veya uygulamalarına olan trafiği dilediği başka bir internet sitesine aktarabilir.

r. ÇocukluDünya, Cocukludunya.com'da veya uygulamalarına dilediği değişiklikleri yapabilir ve sunduğu hizmetlerin kapsamını dilediği an değiştirebilir.

s. ÇocukluDünya, (u) ve (x) maddelerinde yer alan değerlendirme süreçleri konusunda gerekli gördüğü Üyelerin üyeliklerini askıya alabilir veya iptal edebilir. Üye'nin bu durumda bir tazminat hakkı bulunmayacaktır.

t. İşbu Sözleşme'de yapılacak değişiklikler Üye ve Cocukludunya.com'un onayı ile gerçekleşir. Kullanıcılar için İşbu Sözleşme'de yapılacak değişikliklerin Kullanıcılar tarafından otomatik olarak kabul edildiği varsayılır. ÇocukluDünya değişiklik yapılması halinde bu değişikliği Cocukludunya.com sitesinden ve/veya mobil uygulamalarından duyurur. Kural olarak değişiklik Üye'nin onayı ile Üye açısından geçerli olur. Üye'nin söz konusu değişikliği kabul etmemesi halinde ÇocukluDünya, Sözleşme'yi feshedebilir.

u. Değişiklik talepleri Cocukludunya.com ve/veya mobil uygulamaları üzerinden çeşitli elektronik yöntemlerle yapılır ve değişiklik talebini Üye'nin uygun bulmaması halinde Üye'nin Üyeliği askıya alınabilir veya iptal edilir. Bu durumda Cocukludunya.com'dan Üye herhangi bir tazminat ve sair talepte bulunamaz.

v. Değişiklikler onay ile beraber derhal yürürlüğe girer.

w. Mevzuat değişikliği, Üyeler'in bilgi güvenliği ve can ve mal bütünlüğüne dair tüm değişiklikler, Üye'nin onayı ile Üye açısından derhal uygulama alanı bulur. ÇocukluDünya, mevzuat değişikliği, Üyeler'in bilgi güvenliği ve can ve mal bütünlüğüne dair tüm gerekli düzeltmeleri Üye onaylamasa dahi güvenlik tedbiri mahiyetinde alabilme hakkına sahiptir.

x. İşbu hükümlere aykırı davranıldığının ÇocukluDünya tarafından tespiti halinde, ÇocukluDünya kendi ihtiyarında olmak üzere Üye'nin üyeliğini askıya alabilir veya iptal edebilir ve duruma göre Sözleşme'yi feshedebilir. ÇocukluDünya'un aykırılık sebebiyle mevzuattan kaynaklanan tazminat dahil diğer tüm hakları saklıdır. Üyeliğin askıya alınması veya iptali halinde ÇocukluDünya, uygulanıp uygulanmayacağı kendi ihtiyarında olmak üzere aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:

(I) ÇocukluDünya Hizmetlerini vermeyi durdurabilir;

(II) Bu Sözleşme'den kaynaklanan diğer haklarını kullanabilir.

y. ÇocukluDünya, Cocukludunya.com ve mobil uygulamalarında, epostalarında veya sosyal medya kanallarında reklam yayınlayabilir ve sponsorluk alabilir. ÇocukluDünya reklam verenlerin, sponsorluk yapanların veya farklı üçüncü kişilerin verdiği beyanatların doğruluğunu veya hukuka uygunluğunu kontrol etmez ve bunların doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu garanti etmez.

z. ÇocukluDünya, Üyelerin cocukludunya.com ve mobil uygulamalarında yayınlanan içerikleri kullanarak üçüncü şahıslardan almış oldukları mal ve hizmetlerdeki ayıplardan sorumluluk kabul etmez.

aa. ÇocukluDünya, cocukludunya.com ve mobil uygulamalarında (reklam, satış, sponsorluk ile sınırlı olmamak kaydıyla) üçüncü parti internet sitelerinin, uzmanların veya farklı kişi ve firmaların bilgilerini, adreslerini (URL vs) yayınlayabilir ve üçüncü parti internet sitelerine yönlendirmeler yapabilir. ÇocukluDünya, üçüncü parti sitelerin yayınladığı içeriklerden sorumlu değildir. Bu içerikleri kontrol etmez, doğruluğu hakkında herhangi bir garanti vermez. Erişilen bu sitelerden (sınırlı olmamak kaydı ile) yapılacak alışverişlerden ve/veya her türlü işlemden doğacak her türlü zarardan ÇocukluDünya sorumlu değildir. Kullanıcı ve Üye bu linklere eriştiğinde sorumluluğun kendinde olduğunu kabul ve beyan eder. Kullanıcı ve Üye, bu içeriklerden ve hizmetlerden dolayı uğradığı zararlar için her ne nam altında olursa olsun ÇocukluDünya'den tazminat talep edemez.

ab. Kullanıcı'nın ve Üye'nin, Cocukludunya.com veya mobil uygulamaları dahilinde bulunan tüm yazılımları, yazılım parçalarını, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarını ve benzeri uygulamaların lisansını veya alt lisansını vermesi, satması, kiralaması, kiraya vermesi veya başka bir şekilde dağıtması kesinlikle yasaktır.

ac. Kullanıcı ve Üye, Cocukludunya.com veya mobil uygulamaları dahilinde bulunan tüm yazılımları, yazılım parçalarını, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarını ve benzeri uygulamaları tersine çevirmeyeceğini veya kaynak koda dönüştürmeyeceğini veya tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

ad. ÇocukluDünya, ÇocukluDünya Hizmetleri'ni, cocukludunya.com'da ve/veya mobil uygulamalarında dilediği an kısmen veya tamamen ücretli hale getirebilir. Üye bu değişikliklerden dolayı hiç bir hak iddia edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Değişlik yapılmadan önce aynı hizmeti ücretsiz veya ücretli kullanan Kullanıcı'lar ve Üye'ler yeni şart ve koşulların geçerli olacağını kabul eder.

ae. ÇocukluDünya, cocukludunya.com ve mobil uygulamalarındaki içerikleri sadece bilgilendirme amacıyla sunar. Bu içerikler genel bilgi niteliğinde olup kişiye özel çözüm, sonuç, hukuki görüş, tıbbi teşhis, tedavi veya reçete bilgisi özelliği taşımaz.

af. ÇocukluDünya, sunulan içerik ve/veya bilgilerin kesin doğruluğunu garanti etmez. Tüm bilgilendirmeler genel tavsiye niteliğinde olup, ÇocukluDünya, kişiye özel veya birebir çözümler için çocuk doktoruna veya konunun uzmanına başvurulmasını önerir. Kullancı'nın veya Üye'nin herhangi tereddüttü ve/veya çocuğun özel durumu olduğunda, herhangi bir aktivite, etkinlik ve eyleme geçilmeden önce doktora veya konunun uzmanına danışmadan uygulanmamalıdır.

ag. ÇocukluDünya, cocukludunya.com ve mobil uygulamalarında yer alan içerik ve bilgilerden dolayı hiçbir şekilde hukuki ve cezai olarak sorumluluk kabul etmez.

ah. Kullanıcı ve Üye, Cocukludunya.com ve mobil uygulamalarında sunulan bilgilerin zaman içerisinde geçerliliklerini kaybedebileceklerini ve/veya değişebileceğini baştan kabul eder.

ai. Her çocuğun gelişimi farklı hızda olabilir. Kullanıcı'lar ve Üye'ler cocukludunya.com ve mobil uygulamalarındaki tüm sorulara olumlu yanıt vermesi durumunda dahi bu çocuğun tıbbi, eğitimsel, pedagojik ve/veya ruhsal olarak doğru veya problemsiz bir gelişim gösterdiği anlamına gelmez. Aynı şekilde, olumsuz cevap verilen sorular da bir problemi işaret etmeyip, çocuğun bazı konularda daha yavaş ilerlediğini gösterebilir. ÇocukluDünya, çocuğun gelişimini en doğru şekilde takip etmek için doktora veya konunun uzmanına danışılmasını tavsiye eder.

aj. ÇocukluDünya, cocukludunya.com ve mobil uygulamalarındaki her türlü içeriğin Kullanıcı ve Üye tarafından yanlış anlaşılmasından veya kullanılmasından doğabilecek dolaylı ya da doğrudan mağduriyetlerden ve zararlardan sorumluluk kabul etmez.

ak. Cocukludunya.com ve mobil uygulamalarında sunulan tüm aktiviteler ve bilgiler yetişkin gözetiminde yapılmalı ve çocuklar her ne yaşta olurlarsa olsunlar yalnız bırakılmamalıdırlar. Üye ve Kullanıcı, sunulan aktiviteleri uygularken çocukların her türlü güvenliğini sağlamakla sorumludur. Cocukludunya.com ve mobil uygulamalarında yazsa dahi; Üye, çocuğu için uygun görmediği hiçbir aktiviteyi, etkinliği veya bilgiyi uygulamamalıdır ve gerektiği durumlarda konunun uzmanına danışmalıdır.

aı. ÇocukluDünya, cocukludunya.com ve mobil uygulamalarında Üye'ler tarafından paylaşılan yorumların ve/veya bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini kontrol etmez ve bunlar hakkında hiçbir garanti vermez.

am. Üyeler, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde ÇocukluDünya'ya atfedilebilecek her türlü sorumluluk karşısında; Üye'ler ve Kullancı'lar, ÇocukluDünya'yı şimdiden ibra ettiklerini kabul ve beyan ederler.

an. ÇocukluDünya, kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine, fikri sınai haklara, cevap ve tekzip hakkına saygı duyar. Kişilik haklarının, fikri sınai hakların ihlal edilmesi; cevap ve düzeltme hakkını doğuracak nitelikte bir yayının varlığı, bir marka, ürün veya hizmet hakkındaki içeriğin kötüleme maksatlı olması ve/veya haksız rekabet oluşturması halinde, durumun ÇocukluDünya'ya iletilmesini takiben gerekli hukuki prosedürler uygulanacaktır.

ao. Cocukludunya.com ve mobil uygulamalarında yayınlanan ve ÇocukluDünya aracılığıyla kullanıcılara iletilen yorum ve görüşler ile bunlarla birlikte sunulan isimlerin kullanım hakkı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yer alan tüm malî ve bunlara bağlı haklar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir telif ücretine tâbi olmaksızın daimi ve gayrikabili rücu surette münhasıran ÇocukluDünya'ya aittir.

ap. Kullanıcılar ve Üyeler, cocukludunya.com veya mobil uygulamaları üzerinde, tüm etkileşimli ortamları kullanırken ya da herhangi bir iletişim biçimini kullanırken ÇocukluDünya'ya telif hakkı ödeme zorunluluğu olmayan, kalıcı, münhasır olmayan, kısıtlaması olmayan bir lisans vermiş olduklarını ve bu lisans kapsamında ÇocukluDünya'nın her tür iletişimi kullanmak, kopyalamak gibi bütün mülkiyet haklarını kullanma imkanına sahip olacağını baştan kabul etmiş bulunmaktadırlar.

aq. Cocukludunya.com'a veya mobil uygulamalarına ziyaretçiler veya üçüncü kişiler tarafından yayınlanması maksadıyla gönderilen yazı, resim, grafik ve benzeri her türlü içerik üzerinde fikri hak sahibi olduğunu iddia eden kişi veya kurumlar, hak sahipliğini kanıtlar şekilde durumu derhal ÇocukluDünya yetkililerine bildirerek söz konusu içeriğin yayından kaldırılmasını istemek zorundadır. Bu durumda tüm sorumluluk içeriği gönderen kişilerdedir.

ar. Cocukludunya.com sitesindeki ve mobil uygulamalarındaki her türlü fikrin, bilginin, materyalin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde, ÇocukluDünya'nın yazılı iznine tabidir. Kullanıcı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında korunan herhangi bir ürünü, niteliği ne olursa olsun herhangi bir bilgi ve materyali ÇocukluDünya'nın açık yazılı iznini almadan kullanamaz; herhangi bir ürünü, niteliği ne olursa olsun herhangi bir bilgi ve materyali iletmek amacıyla internet sitesini kullanamaz. İçerik, cocukludunya.com ve mobil uygulamalarında bulunan her türlü haber, bilgi ve sair materyaller sadece ÇocukluDünya'den yazılı izin alınması kaydıyla ve ÇocukluDünya'nın izin verdiği şart ve koşullarda kullanılabilir, ÇocukluDünya'nın önceden yazılı izni olmaksızın üçüncü kişi ve kuruluşlara verilemez, kullandırılamaz, çoğaltılamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, sunulamaz ve yayınlanamaz. Cocukludunya.com ve/veya mobil uygulamalarının bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden ve açık yazılı izin olmadan başka bir mecrada kullanılamaz. Kullanıcı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükümde Kararname, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

as. Cocukludunya.com ve mobil uygulamalarında sunulan tüm içerikler (yazılar, uzman görüşleri, yorumlar, Üye profilleri vs.) arama motorları tarafından indekslenebilir ve arama motorları tarafından arama sonuçlarında görüntülenebilir. ÇocukluDünya, arama motoru sonuçlarında indekslenen ve görüntülenen bilgilerden sorumluluk kabul etmez.

at. Cocukludunya.com sitesine ve mobil uygulamalarına yazarların ve uzmanların, katkıda bulunanların, soru soranların, Üye veya Kullancı'ların bilgi ve düşünce paylaşanların veya herhangi bir kanaldan site ve ziyaretçileri ile iletişim kuranların görüş ve düşünceleri ÇocukluDünya'yı bağlamaz. Bu görüş ve düşüncelerin sorumluluğu tamamen yazarlara, görüş ve düşüncelerini aktaranlara aittir.

au. Cocukludunya.com sitesine ve mobil uygulamalarında yer Mekanlar kısmında çocuklar için farklı Mekanlara yer vermiştir. ÇocukluDünya burada yer alan bilgilerin doğruluğu hakkında herhangi bir garanti vermez. Mekanlar hakkındaki bilgiler ÇocukluDünya'un bilgisi haricinde değişebilir., ÇocukluDünya bu bilgileri (mekan adi, adres, telefonu, açıklaması vs) bilgileri güncel tutmaya çalışır ama garanti vermez. ÇocukluDünya bu mekanlarda sunulan hizmetler veya çocuklara uygunluğu hakkında hiçbir garanti vermez.

av. ÇocukluDünya, cocukludunya.com veya mobil uygulamalarının herhangi bir kısmını görüntülemek için reklam veya mesajın izlenmesi şartı getirebilir. Kullanıcı veya Üye hiç bir şekilde bu reklamların gelirlerinden hak iddia edemez, bunun yanı sıra Kullanıcı bu reklamlara itiraz etmeyeceğini ve rıza göstereceğini, herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bunun yanı sıra Kullanıcı ve Üye tarafından yüklenen içeriğin görüntülenmesi için ÇocukluDünya tarafından yüklenen mesajın veya reklamın izlenmesi şartından dolayı Üye ve/veya Kullanıcı ÇocukluDünya'den hiç bir hak iddia etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

aw. ÇocukluDünya Üye'lerine indirim, promosyon ve farklı avantajlar sunabilir, bunları dilediği an değiştirebilir, iptal edebilir ve/veya süreli ve/veya süresiz yayından kaldırabilir. Üye'ler bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacakları doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için her ne nam altında olursa olsun ÇocukluDünya'den tazminat talep edemeyeceklerini kabul ve beyan ederler.

Madde 7

Değerlendirmeler ve YORUMLAR

a. ÇocukluDünya, Üye'lerine ‘Değerlendirme Sistemi' olarak adlandırılan ve Üye'lerin değerlendirilen konu hakkında geri bildirimde bulunarak, konu hakkında bilgi vermelerini sağlamak için Cocukludunya.com ve mobil uygulamaları üzerinde kurulmuş bir puanlama, değerlendirme ve yorum yapma sistemi sunar. Üye'ler bu sistem aracılığıyla, değerlendirmeye konu olan işletme ile Üye ile işletme arasında gerçekleşmiş işlemler sonucundaki memnuniyet düzeyleri hakkında puan verme ve yorum yapma yükümlülükleri bulunmamaktadır. Ancak yorum yapan Üye'lerin gerçekleşen her işleminin sonunda edindikleri bilgi ve deneyimlerini tarafsız, objektif, dürüst ve yanıltıcı olmayacak şekilde paylaşmaları beklenir.

b. ÇocukluDünya, ‘Değerlendirme Sistemi'nden farklı olarak, Üye'lerine Cocukludunya.com ve mobil uygulamalarında sunulan aktivite, ipuçları ve farklı kısımlar hakkında kendi deneyimlerini paylaşmak amacıyla Cocukludunya.com ve mobil uygulamaları üzerinde kurulmuş bir yorum sistemi sunar. Üyeler bu sistem aracılığıyla, aktivite, ipuçları ve farklı kısımlar hakkında yorum yapma yükümlülükleri bulunmamaktadır. Ancak yorum yapan Üye'lerin gerçekleşen aktivite, ipuçlarını veya yorum yapmak istedikleri konu hakkında detayları okuduktan ve/veya uyguladıktan sonra edindikleri bilgilerini ve deneyimlerini tarafsız, objektif, dürüst ve yanıltıcı olmayacak şekilde paylaşmaları beklenir.

c. Her Üye yaptığı yorumların içeriğinden ve doğruluğundan bizzat sorumlu olup, ÇocukluDünya'nın yayınlanan yorumların içeriğini ve doğruluğunu denetleme veya araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

d. Üyeler değerlendirme sistemini amacına aykırı olarak kullanamazlar ve geri bildirim amacı taşımayan yorumlar ekleyemezler.

e. Yorum, değerlendirme ve benzeri kullanıcı kaynaklı içerik sebebiyle her türlü hukuki ve cezai sorumluluk, Üye'ye aittir. ÇocukluDünya'in, bu yorumlarla ilgili olarak meydana gelebilecek zararlardan sorumluluğu bulunmamaktadır.

f. Üye'ler, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Profili Değerlendirme Sistemi'ni ve yorum sistemini yönlendirecek ve diğer Üye'leri yanıltacak davranışlarda bulunamazlar; aksi halde, ÇocukluDünya'nın uğrayacağı her türlü zararı ilk yazılı talep üzerine derhal tazmin edeceklerdir. Bu durumda ÇocukluDünya'nın kullanıcının üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı saklıdır.

g. Prensip olarak ÇocukluDünya Üye Değerlendirme Sistemi'ne herhangi bir müdahalede bulunmaz. Yapılan değerlendirmeler, puanlamalar ve yapılan yorumlar sisteme girildikten sonra ÇocukluDünya tarafından değiştirilmez veya kaldırılmaz. Yapılan tüm değerlendirmeler kalıcı olarak durur ve kullanıcılar tarafında her zaman görüntülenebilir. Ancak istisnai hallerde ÇocukluDünya yapılan yorumlara müdahale edebilir.

h. ÇocukluDünya, Değerlendirme ve yorumlar için 5651 sayılı yasa kapsamında "yer sağlayıcı" olarak çalışmaktadır. Değerlendirme ve yorumların hukuka uygunluğunu denetleme yükümlülüğü yoktur. Hukuka aykırı içerikten dolayı zarar gören kişi ve/veya 3. kişiler tarafından bildirilmesi ve bu konuda bir mahkeme kararının ÇocukluDünya'ya ulaşması halinde, ÇocukluDünya gerekli içerik hakkında işlem yapmak için 5651 sayılı kanun ve bağlı yönetmeliklerinde öngörülen prosedürü uygulayacaktır.

i. Tahdidi nitelikte olmayan ve fakat kötüye kullanma sayılan hallerden birinin veya birkaçının mevcudiyetinin ÇocukluDünya tarafından tespit edilmesi veyahut Üye'ler tarafından şikayet yoluyla ÇocukluDünya'ya bildirilmesi durumunda ÇocukluDünya'in, Cocukludunya.com ve mobil uygulamaları üzerinde yayımlanan yorumları silme, kısaltma, kesme, değiştirme vb hakkı mevcuttur. ÇocukluDünya'nın yapacağı değişiklikler üyenin içerik üzerindeki yasal sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Aşağıda yapılan değerlendirmelere ilişkin olarak sayılan hallerin varlığı kötü niyetli kullanım olarak değerlendirilir:

(I) Kaba, müstehcen, ırkçı, iftira niteliğinde, nefret dolu, tehdit, cinsellik içeren söylemler içermesi;,

(II) Geribildirim amacını aşan, yıkıcı nitelikte ağır eleştiri içeren ve hakaret ve/veya küfürlü bir üslup kullanılması;

(III) Reklam ve ticaret amacını taşıyan bir içerik taşıması;

(IV) ÇocukluDünya Üye'lerinden birinin ad-soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, vb. iletişim bilgileri veya özel nitelik taşıyan her türlü şahsi bilgileri içermesi;

(V) Hukuka ve/veya ahlaka aykırı, kişilik haklarına saldıran, suç teşkil eden bir içerik taşıması;

(VI) Diğer internet sayfalarına ait yönlendirmeler ve/veya kodlar barındırması veya alan adları ile sosyal medyalarına yönlendirmelerin kullanılması;

(VII)Değerlendirmeyi yapan kişinin reşit olmadığının tespiti.

k. ÇocukluDünya, yukarıda 7.(i). numaralı maddenin i) ila vii) bendleri arasında sayılan hallerden birinin mevcut olduğuna kanaat getirirse söz konusu yorumun silinmesi için ilgili Üye'ye uyarıda bulunarak yorumun kaldırılmasını isteyebilir veya kendisi silebilir. Böyle bir durumda Üye'nin yorumunu kaldırmaması durumunda ÇocukluDünya yorumu kaldırma hakkına sahiptir. ÇocukluDünya bu yorumu giren Üye'lerin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Üye bu tip yorumların silinmesi, kısaltılması, kesilmesi vb. durumlar ile ve üyeliğine herhangi bir ihbar yapılmaksızın son verilmesi halinde durumunda hiçbir itirazda, tazminat ve benzer talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

l. ÇocukluDünya, Üye tarafından yüklenen yorumları veya içerikleri hiçbir sebep göstermeksizin yayınlamama hakkına sahiptir. Üye, yüklenmeyen içerikleri için her ne nam altında olursa olsun ÇocukluDünya'den tazminat talep edemez ve hiçbir hak iddia edemez.

m. ÇocukluDünya her yazılan mesajı ya da içeriği her an kontrol edemeyebilir. Uygunsuz bir mesajla karşılaşan kullanıcılar imkanları dahilinde olmak üzere ilgili uygunsuz bulduğu içerikten ÇocukluDünya'yı haberdar etme hakkına ve yetkisine sahiptir.

n. ÇocukluDünya, yorum ve değerlendirme kısımlarını hiçbir sebep göstermeksizin dilediği zaman yayından kaldırabilir, kısmen veya tamamen erişimini kapatabilir.

o. Üye profilleri, hiçbir şart ve koşulda, başka bir kişiye devredilemez veya hiçbir şekilde üçüncü şahıslar tarafından kullanımına izin verilemez. Üye, profilini başkasına devrederse veya başkası tarafından kullanılmasına izin verirse ÇocukluDünya'nın tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, Kullanan Sözleşmesi'ni feshetme ve üyeliği son verme hakkı vardır. Böyle bir durumda ÇocukluDünya, kullanıcının üyeliğine son vermek yerine dilerse kişinin üyeliğini belirsiz süreli olarak dondurabilir.

p. Üye; spam, robotlar tarafından ya da rastgele üretilmiş, üçüncü parti sitelere trafik sağlamak veya onların arama motorlarındaki sıralamalarını arttırmak amaçlı, ahlaka aykırı veya uygunsuz ticari içerikler yayınlamayacağını ve yayınladığı içeriğin başka herhangi bir yasadışı unsur (phishing gibi) içermeyeceğini, ya da kullanıcıları içeriğin kaynağı hakkında yanıltacak şekilde olmayacağını (spoofing gibi) kabul ve taahhüt eder.

q. Üye, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda ÇocukluDünya'nın kendi veritabanında ve/veya sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, ÇocukluDünya'yı yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 8

Sözleşme'nin Feshi

İşbu Sözleşme'de yer alan fesih imkanları saklı kalmak kaydıyla, Üye ve ÇocukluDünya işbu Sözleşme'yi diledikleri zaman feshedebilir. İşbu fesih, feshi iradesinin diğer tarafa Cocukludunya.com veya mobil uygulamaları aracılığıyla ulaştırılmasını takip eden 2. İş Günü saat 24:00 itibarıyla hüküm ifade eder. İşbu Sözleşme'nin feshi e-posta üzerinden gerçekleştirilir.

Üye'nin fesih işlemi yine Cocukludunya.com veya mobil uygulamaları üzerinden fesih usullerinin takip edilerek gerçekleştirilmesi suretiyle yapılır. Fesih tarihine kadar Sözleşme'den kaynaklanan hak ve yükümlülüklere ve Sözleşme feshedilse dahi nitelikleri gereği yürürlükte kalması gereken hükümlere (aykırılıklar sebebiyle tazminat, son hükümler vs.) feshin bir etkisi olmaz.

Madde 9

Son Hükümler

(a)Uygulanacak Hukuk:Taraflar, işbu Sözleşme'nin uygulanması ve yorumlanması ile ilgili ihtilafların Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre çözümleneceğini kabul etmektedirler.

(b) Yetkili Mahkeme:İşbu Sözleşme'den doğan ihtilaflar halinde münhasıran İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

(c) Ayrılabilirlik:Sözleşme'nin esaslı olmayan hükümlerinden herhangi birisinin veya bir kısmının, kısmen veya tamamen hukuken geçersiz olması ve Sözleşme'nin geri kalan hükümlerinin bu hüküm veya kısım olmaksızın da icra kabiliyetinin olduğunun anlaşılması halinde bu durum yalnızca söz konusu hüküm veya kısım için geçerli olacak ve diğer Sözleşme hükümlerinin geçerliliğini veya yürürlülüğünü etkilemeyecektir.

(d) Sözleşmenin Dili: İşbu Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmış ve imzalanmıştır. Sözleşme'nin İngilizcesi sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmış olup herhangi bir ihtilaf halinde Türkçesi geçerli

(e) Sözleşme ve Eklerinin Bütünlüğü ve Tadiller:Sözleşmenin ekleri bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil edecek olup birbirlerinden ayrı olarak yorumlanamaz.

(f) ÇocukluDünya İletişim Bilgileri:.
Kiraguru Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adres: Eski Büyükdere Cad. Özcan Sok. No:2 C Blok Kat 2 4.Levent 34416 İstanbul
E-posta: info@cocukludunya.com

(g) Tüketici İlişkileri: Üye ile ÇocukluDünya arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları ÇocukluDünya, iyi niyet ve dürüstlük kaideleri kapsamında çözmek için her türlü gayreti sarfedecektir. Fakat şikayet ve itirazlar için ÇocukluDünya Hizmetlerinin alındığı yer olan İstanbul'da veya Üye'nin ikametgahındaki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurulabilir.

Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca -cayma hakkının kullanılamayacağı istisnai durumlara girmesi sebebiyle- işbu Sözleşme kapsamında Üye'nin cayma hakkı bulunmaz.

(h) Cocukludunya.com Üzerinden Yapılan İşlemler: Cocukludunya.com veya mobil uygulamaları üzerinden yapılan ve irade açıklaması niteliğindeki işlemler 818 sayılı Borçlar Kanunu, 6098 sayılı Yeni Borçlar Kanunu, Tüketici Mevzuatı ve yürürlükte bulunan sair mevzuat uyarınca Tarafları bağlayıcı irade açıklamaları olarak telakki edilirler.

GİZLİLİK POLİTİKASI

 1. ÇocukluDünya; Üyelerin, www.cocukludunya.com sitesi veya mobil uygulamaları üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, üyeleri ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanmayacaktır ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
 2. Kişisel bilgiler; ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, adres, banka hesap numarası ve kredi kartı hesap bilgileri gibi Üyeleri tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak tanımlanmıştır.
 3. ÇocukluDünya, kişisel bilgileri ve IP adreslerini kendi bünyesinde müşteri değerlendirmesi, istatistiksel çalışmalar, pazarlama faaliyetleri ve gerektiğinde hukuki amaçla kullanabilir, IP adreslerini tespit edebilir ve veritabanında saklayabilir.
 4. ÇocukluDünya, Gizli Bilgileri özel ve gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilgilerinin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü kişilere ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder.
 5. ÇocukluDünya'nın gerekli önlemleri almasına rağmen internet sitesine veya mobil uygulamalarına yapılan her türlü şirket içi veya dışı saldırı sonucu kişisel bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü şahısların eline geçmesi durumunda ÇocukluDünya'nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.
 6. ÇocukluDünya kişisel bilgileri, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için kullanabilir.
 7. ÇocukluDünya tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Cocukludunya.com veya mobil uygulamaları üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; ÇocukluDünya ve işbirliği yaptığı kişi ya da kurumlar tarafından, "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veritabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.
 8. ÇocukluDünya, üyelik, mesajlaşma, formlar, anketler ve diğer şekillerde elde ettiği kişisel bilgileri dilediği gibi kullanabilir. ÇocukluDünya bu bilgileri, işbu gizlilik politikası belgesinin 2. Maddesi kapsamında, Üye'nin gerçek kimliği ve kişisel bilgileri açığa çıkmaksızın, işbirliği içinde bulunduğu kişiler ile paylaşabilir.
 9. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda ÇocukluDünya, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

 10. (I) Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının;
  (II) ÇocukluDünya'nın üyeleri ve müşterileri ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının;
  (III) Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin ve
  (IV) Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.
 11. ÇocukluDünya, kullanıcılar ve kullanıcıların Cocukludunya.com kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (cookie) kullanarak, Cocukludunya.com hakkındaki bilgileri IP ya da sosyal ağ hesabı kullanıcı verileri ile ya da çeşitli yazılımsal analiz araçları ile elde edebilir. Çerez denilen teknik iletişim dosyası kullanıcının tarayıcısına gönderdiği minik metin dosyalardır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında kullanıcının bilgisayarındaki ilgili durum ve basit tercih ayarlarını saklayarak internet kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Bu bahsedilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığı, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmakta ve kullanılmaktadır. Kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.
 12. ÇocukluDünya işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman internet sitesinde ve mobil uygulamalarında yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. ÇocukluDünya'nın değişiklik yaptığı "Gizlilik Politikası" hükümleri internet sitesinde ve mobil uygulamalarında yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.