Üyelik Sözleşmesi | Çocuklu Dünya
 

Kullanıcı Sözleşmesi

Anasayfa
Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1 TARAFLAR

Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda aktedilmiştir. Ek-1 Gizlilik Sözleşmesi ve Ek-2: Kişisel Bilgi Toplama Prosedürü ve Gizlilik Politikası bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası sayılır.

 • a) www.cocukludunya.com internet sitesi ve bağlı mobil uygulamalarının (Bundan böyle “Site” olarak anılacaktır) faaliyetlerini yürüten Teşvikiye Mah, Valikonağı Cad. No 74/2 Nişantaşı, İstanbul adresinde mukim Z PLANET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır.)
 • b) www.cocukludunya.com internet sitesi ve bağlı mobil uygulamalarına üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle (“Kullanıcı”) olarak anılacaktır)

MADDE 2: SÖZLEŞME’NİN KONUSU

Sözleşme, “Üye” ve “Kullanıcı” tarafından Site üzerinden alacakları hizmetlerin hüküm ve şartlarını düzenlemektedir.

MADDE 3 SÖZLEŞME’NİN AKTEDİLMESİ

 • (a) ÜYE SÖZLEŞME’Yİ OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI, HAKLARININ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BİLİNCİNDE OLDUĞUNU KABUL EDER.
 • (b) ŞİRKET VE ÜYE, SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRILAN EDİMLER ARASINDA HİÇBİR ORANSIZLIK BULUNMADIĞINI VE KARŞILIKLI EDİMLERİN İŞİN NİTELİĞİNE UYGUN OLDUĞUNU, SÖZLEŞME KONUSUNA GİREN İŞLEMLER KAPSAMINDA HERHANGİ BİR TECRÜBESİZLİKLERİNİN BULUNMADIĞINI KABUL EDERLER.
 • (c) ÜYE, SÖZLEŞME KAPSAMINDA YER ALAN İŞLEMLERİN KENDİ MENFAATİNE UYGUN OLDUĞU KONUSUNDA TAM BİR KANAATE VARDIĞINI VE TÜM ŞARTLARA KENDİ ÖZGÜR İRADESİ İLE, HİÇBİR GÜÇLÜK VEYA SIKINTI İÇİNDE OLMADAN, DÜŞÜNEREK, İSTEYEREK VE BİLEREK UYACAĞINI KABUL EDER.
 • (d) ŞİRKET VE ÜYE, SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİNİN HAKSIZ ŞART SAYILABİLECEK BİR ÖZELLİK TAŞIMADIĞINI, MENFAATLER DENGESİ BAKIMINDAN BİR HAKSIZLIK OLMADIĞINI KABUL EDER.
 • (e) İŞBU SÖZLEŞME, EKLERİ VE SİTE ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLER KAPSAMINDA TEDARİK EDİLEN BİLGİLER VE ELEKTRONİK VASITALARLA ONAYLANAN KONULAR KAMPANYALI SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’İN 6. MADDESİ’NİN GEREKLİLİKLERİNE KARŞILIK GELMEKTEDİR.
 • (f) İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYARINCA HERHANGİ BİR HAKSIZ ŞART İÇERMEMEKTEDİR. HÜKÜMLER, DÜRÜSTLÜK VE İYİ NİYET KURALINA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEMEKTE OLUP TÜKETİCİNİN KORUNMASI MEVZUATINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.
 • (g) İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ 6098 SAYILI YENİ BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ DE DİKKATE ALINARAK HAZIRLANMIŞTIR. YENİ BORÇLAR KANUNU’NUN 21. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN BAĞLAYICILIK VE İÇERİK DENETİMİ ÜYE TARAFINDAN YAPILMIŞTIR. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDEN HİÇBİRİ İŞBU SÖZLEŞME’NİN NİTELİĞİNE VE İŞİN ÖZELLİĞİNE YABANCI (ŞAŞIRTICI ŞARTLAR) NİTELİK TAŞIMAZ. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ AÇIK VE ANLAŞILIR BİR ŞEKİLDE YAZILMIŞ OLUP BİRDEN ÇOK ANLAMI İFADE ETMEMEKTEDİR.

MADDE 4: TANIMLAR

 • ÇocukluDünya: Z PLANET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ’ni ifade eder;
 • “Hizmet/Hizmetleri Cocukludunya.com ve mobil uygulamalarında Üyeler’in bu Sözleşme’de tanımlı olan işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ÇocukluDünya tarafından ortaya konulan her türlü hizmeti ifade eder;
 • “Site” www.cocukludunya.com alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen internet sitelerini ve bağlı mobil uygulamalarını ifade eder;
 • “Üye” İşbu sözleşme koşulları doğrultusunda “Site”ye üye olan ve “Site”de yer alan içerik, uygulama ve “Hizmetler”den yararlanan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder;
 • “İçerik” Site ve/veya herhangi bir Web Sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, video, müzik, rakam v.b. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.
 • “Kullanıcı” “Site”ye erişen gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

MADDE 5: ÜYELİK

 • (a)Üyelik, Site altyapısı üzerinden Sitede yer alan üyelik işlemlerinin tamamlanmasıyla (ve bu Sözleşme’nin aktedilmesiyle) kazanılır.
 • (b)Üyelerin reşit olmaları gerekir.
 • (c)Üyeler üyelik işlemleri ile ilgili olarak doğru, gerçek ve güncel bilgiler vermekle yükümlüdür. Bu bilgilerin kapsamı ÇocukluDünya tarafından belirlenir. Bu bilgileri vermek istemeyen kişi ÇocukluDünya’a Üye olamaz. ÇocukluDünya talep ettiği bilgi listesini genişletebilir. Üye’nin Üyeliğinin devam etmesi için bilgi listesinde yer alan bilgileri temin etmesi ve herhangi bir değişiklik olduğu takdirde bilgilerini güncellemesi gerekir.
 • (d)ÇocukluDünya kullanıcılarının verdiği bilgilerin doğruluğunu kontrol etmez ve hiç bir şekilde bundan dolayı sorumlu tutulamaz. Üye olmayan kullanıcılar bu sözleşmede tanımlanan hak ve yetkilere sahip olamazlar.
 • (e)ÇocukluDünya, Üye ile tüm yazışmalarını Üye olurken verdiği e-posta adresi vasıtası ile yapar. ÇocukluDünya’ya verilen e-postanın yanlışlığından, geçersizliğinden veya başkasına ait oluşundan doğabilecek zararlardan ÇocukluDünya sorumlu tutulamaz.
 • (f)Üyeler, üyelik işlemleri kapsamında ÇocukluDünya’ya kişisel bilgi toplama prosedürünü onaylayarak Sitede belirtilen bilgileri temin etmekle yükümlüdürler. ÇocukluDünya, söz konusu bilgileri güvenli bilgi saklama sistemlerini kullanarak saklar ve sadece Kullanım Hizmetleri kapsamında paylaşılması gereken kişiler ile paylaşabilir. ÇocukluDünya, bu bilgilerin işbu Sözleşme amaçları doğrultusunda kullanılması ve güvenli bir şekilde saklanmasından sorumludur.
 • (g)ÇocukluDünya, Resmi Makamlar’ın düzenleyici veya icrai işlemleri veya yargı kararlarının gereklerini yerine getirmek amacıyla ve taleple sınırlı olarak Üye’nin bilgilerini ilgili Resmi Makamlarla paylaşabilir. İlgili Resmi Makam’ın bir gizlilik kararı mevcut değilse söz konusu işlemden Üye haberdar edilir.
 • (h)ÇocukluDünya, Üyeler’in ÇocukluDünya Hizmetleri kapsamında verdikleri tanıtıcı ve/veya şahsi bilgileri ve Hizmetleri’nden yararlanırken yaptıkları tercihleri, sistemin işlerliğinin denetlenmesi amacıyla kullanabilir (ve/veya bu bilgileri işleyerek ÇocukluDünya ile gizlilik sözleşmesi imzalamış Şirketlere gönderebilir); değerlendirmeler ve istatistiki çalışmalar yapabilir, bunları genel bir şekilde Siteden ilan edebilir.
 • (i)ÇocukluDünya, siteler arası pazarlama, kampanya, karşılıklı indirim ve sponsorluk anlaşmaları, barter ve buna benzer işbirliği anlaşmaları kapsamında Üyeler’ine çeşitli fırsat haberleri gönderebilir. Üye’nin bu fırsat mesajlarını almamak istemesi durumunda, üye olurken söz konusu ilgili bölümü işaretlemesi gerekir. Üye’nin fikrini değiştirerek bu mesajları almak istememesi halinde Üyelik bölümünde değişiklik yapması gerekir. Aksi halde Üye, mobil telefon, e-posta ve/veya ÇocukluDünya üyelik hesabına söz konusu fırsat haberlerinin gönderileceğini kabul etmiş olur.
 • (j)Üyeler, Hizmetleri alırken bir rumuz (nick name) kullanabilirler. Söz konusu rumuz, yürürlükteki mevzuata ve ahlaka aykırı olamaz; hakaret, küfür, sövme, aşağılayıcı, kişilik haklarına zarar veren sözler içeremez. Üyeler, Hizmetleri alırken birbirlerine rumuzları ile ve genel ahlak ve iyi niyet kurallarına göre hitap ederler.
 • (k)Üyeler, üyelikten diledikleri zaman çıkabilirler. Bu durumda Sitede yer alan üyelikten çıkış prosedürlerinin izlenmesi gerekir. Bu prosedürler tamamlandığında üyelikten çıkış işlemi gerçekleşir.
 • (l)Herhangi bir sebepten dolayı geçici veya süresiz olarak üyelik hakları dondurulan veya iptal edilen kullanıcılar üyelik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar. Üyelikleri iptal edilmiş kullanıcılar farklı bilgiler kullanarak tekrar üye olduklarında da bu durum değişmez ve ÇocukluDünya bu üyeleri fark ettiğinde üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir.
 • (m)ÇocukluDünya, Sitede Üye’lere sunduğu ücretli hizmetlerin bedeli için Üyeler’ine hizmet bedeli faturası düzenlemekle yükümlüdür. Düzenlenen hizmet bedellerine ait faturanın efatura/earşiv yoluyla müşterilerin eposta adreslerine gönderilebilir.

MADDE 6: ÇOCUKLUDÜNYA , ÜYE’LERİN VE KULLANCI’LARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • (a)Üye’ler ve Kullanıcı’lar, Siteye Üye olmadan da kullanabilir. Madde 6’da geçen tüm hak ve yükümlülükler Üye ve Kullanıcı’lar için aynen geçerlir.
 • (b)Kullanıcı ve Üye, Hizmet kapsamında yapacağı her hal ve harekette ve tüm iş ve işlemlerinde işbu Sözleşme hükümlerine ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun hareket etmek ile yükümlüdür.
 • (c)Üye, Sitede yaptığı tüm işlemlerin ve bu hesaptan girilmiş olan tüm içeriğin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • (d)ÇocukluDünya temel ve premium olmak üzere iki farklı üyelik paketi sunmaktadır. Temel paket ücretsizdir. Premium paketler ücretlidir. Premium Paketlerin uzunluğuna göre farklı ücretleri vardır. Paket içerikleri ve ücretleri www.cocukludunya.com/uyelik-paketleri/ adresinde görülebilir. ÇocukluDünya istediği zaman, haber vermeksizin paketlerin içeriğini ve ücretiniz değiştirme hakkına sahiptir, değişiklikleri www.cocukludunya.com/uyelik-paketleri/ adresinde yayınlayarak hayata geçirebilir.
 • i)Üye Premium paketi satın aldıktan sonra ilk 14 gün içinde iptal edebilir. Bu durumda ÇocukluDünya ücretini geri öder.
  ii) Üye ilk 14 günden sonra da üyelik paketi iptal edebilir. ÇocukluDünya o güne kadar ödemiş olunan üyelik paket ücreti geri iade etmez, kısmi iade yapmaz. Üye, Premium paketini son kullanım tarihine kadar kullanmaya devam edebilir.
  iii) Üye Premium paketini iptal edilmediği müddetçe, premium paket Aylık veya Yıllık olarak otomatik olarka yenilenir ve üyelerin seçtiği ödeme şekli ile otomatik tahsil edilir (kredi kartı veya mobil ödeme). ÇocukluDünya üyelerin sisteme girip girmediklerini, kullanıp kullanmadıklarını kontrol etmez. Premium üyelikleri iptal etmek Üyenin sorumluluğundadır.
  iv) Üye, Hizmetler ile ilgili olarak kullanacakları banka hesapları, kredi kartları ve tüm ödeme vasıtalarında Üye’nin hukuka uygun bir kullanma hakkına sahip olduğunu beyan ve taahhüt ederler.
  v) Premium üyeliğini iptal etmek için, Üye bir sonraki çekim tarihinden önce iptal etmelidir. Aksi takdirde otomatik ödeme devam eder.
  vi) ÇocukluDünya otomatik yenileme ile ilgili olarak Üye’lere hatırlatma epostası veya mesajı atmaz.
  vii) Para transferi ile ödeme yapmak isteyen üye, bilgi@cocukludunya.com adresinden ÇocukluDünya ile temasa geçebilir.
  ix) Üye, üyeliklerini iptal etmek ve paketleri değiştirmek için websitenden veya mobil uygulamalardan “Hesabım” ve sonra Üyelik Paketi İşlemleri sayfasından yapabilirler.
 • (e)Üye’nin ve Kullanıcı’nın ÇocukluDünya nezdindeki işlem ve münasebetleri konusunda yaptığı bilgi, beyan ve değerlendirmeler sebebiyle ÇocukluDünya mesul tutulamaz. ÇocukluDünya, bu bilgi, beyan ve değerlendirmeleri inceleyerek mevzuata aykırı, hakaret, küfür, sövme, aşağılayıcı, kişilik haklarına zarar veren ve ahlaka aykırı sözlerin kullanılmasının giderilmesi konusunda elinden gelen tüm gayreti sarfeder. ÇocukluDünya’nın işbu iyiniyetli hareket etme beyanı Üye’ye işbu bilgi, beyan ve değerlendirmeleri engellemediği ve/veya kaldırmadığı için ÇocukluDünya’den tazminat talep etme imkanı vermez. Beyan ve değerlendirmelerde mevzuata aykırı, hakaret, küfür, sövme, aşağılayıcı, kişilik haklarına zarar veren ve ahlaka aykırı sözlerin bulunması halinde bu beyan ve değerlendirmeleri yapan kişiler bundan mesul olur. ÇocukluDünya’ya, Üyeler’in hukuka aykırı işlemleri sebebiyle hiçbir sorumluluk yüklenemez.
 • (f)Üye, ÇocukluDünya’da kendilerine tahsis edilen şifre, parola, üyelik kodları gibi gizli bilgileri gereği gibi saklamakla yükümlüdürler. Üye, bu şifre, parola, üyelik kodlarını ÇocukluDünya çalışanları dahil üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Üye, ÇocukluDünya’da kendilerine tahsis edilen şifre, parola, üyelik kodları gibi gizli bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçtiğini öğrendiği anda derhal gecikmeksizin ÇocukluDünya’ya haber verir. ÇocukluDünya haberi aldığı anda Üye’nin üyeliğini askıya alarak kendisinden gerekli değişiklikleri yapmasını ister. Bu esnada gerçekleşen zararlardan ÇocukluDünya sorumlu tutulamaz.
 • (g)ÇocukluDünya, kendi kontrolünde olan gizli bilgilerin korunması ile ilgili güvenlik sistemlerini kurduracaktır. Bu bilgilerin korunmasında gösterilen gayrete rağmen ÇocukluDünya güvenlik duvarlarının kötü niyetli 3. kişilerce aşılması ve fakat ÇocukluDünya’nın doğrudan kusuru veya kastının olmadığı hallerde ÇocukluDünya’nın sorumluluğu doğmayacaktır.
 • (h)Üye bu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini ÇocukluDünya’nın onayı olmadan devredemezler. ÇocukluDünya, Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini 3. kişilere devredebilir.
 • (i)ÇocukluDünya, bu Sözleşme hükümlerine aykırılık halinde üyeliği askıya alabilir veya iptal edebilir. Bu kararın verilmesi ÇocukluDünya’nın ihtiyarındadır. Mevzuattan kaynaklanan tüm tazminat ve sair haklar saklıdır.
 • (j)İşbu Sözleşme’ye aykırılık durumunda üyeliği askıya alınan veya iptal edilen üyenin üyeliğinin tekrardan aktif hale getirip getirilmeyeceğine ÇocukluDünya karar verir.
 • (k)ÇocukluDünya içerikleri ve işbu Hizmet Sözleşmesi ÇocukluDünya’nın fikri mülkiyet hakkı kapsamında korunmaktadır.
 • (l)İşbu Sözleşme kapsamında ÇocukluDünya için yazılan sorumsuzluk kayıtları ÇocukluDünya, çalışanları ve ortaklarına da şamildir.
 • (m)ÇocukluDünya, Siteyi dilediği zaman inaktif hale getirebilir. Sitenin inaktif hale gelmesi durumunda o zaman kadar ile ilgili Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülükler ortadan kalkmaz ve bunlara bir etkisi olmaz. Sitenin inaktif hale getirilmesi halinde Üye ve Kullanıcı herhangi bir tazminat talebinde bulunamazlar. Resmi Makam kararıyla Sitenin inaktif hale getirilmesi halinde işbu Sözleşme kendiliğinden sona erer.
 • (n)ÇocukluDünya, sitede ve mobil uygulamalarında dilediği değişiklikleri yapabilir ve sunduğu hizmetlerin ve Premium Üyelik paketlerinin kapsamını dilediği an değiştirebilir. ÇocukluDünya Premium Paket içerikleri www.cocukludunya.com/uyelik-paketleri/ adresinde yayınlanmaktadır, ayrı bir bilgilendirme yapmak zorunda değildir.
 • (o)İşbu Sözleşme’de yapılacak değişiklikler Üye ve Cocukludunya’nın onayı ile gerçekleşir. ÇocukluDünya değişiklik yapılması halinde bu değişikliği Siteden duyurur. Kullanıcılar için İşbu Sözleşme’de yapılacak değişikliklerin Kullanıcılar tarafından otomatik olarak kabul edildiği varsayılır. Kural olarak değişiklik Üye’nin onayı ile Üye açısından geçerli olur. Üye’nin söz konusu değişikliği kabul etmemesi halinde ÇocukluDünya, Sözleşme’yi feshedebilir. Bu durumda Cocukludunya.com’dan Üye herhangi bir tazminat ve sair talepte bulunamaz. Değişiklikler onay ile beraber derhal yürürlüğe girer.
 • (p)Mevzuat değişikliği, Üyeler’in bilgi güvenliği ve can ve mal bütünlüğüne dair tüm değişiklikler, Üye’nin onayı ile Üye açısından derhal uygulama alanı bulur. ÇocukluDünya, mevzuat değişikliği, Üyeler’in bilgi güvenliği ve can ve mal bütünlüğüne dair tüm gerekli düzeltmeleri Üye onaylamasa dahi güvenlik tedbiri mahiyetinde alabilme hakkına sahiptir.
 • (q)İşbu hükümlere aykırı davranıldığının ÇocukluDünya tarafından tespiti halinde, ÇocukluDünya kendi ihtiyarında olmak üzere Üye’nin üyeliğini askıya alabilir veya iptal edebilir ve duruma göre Sözleşme’yi feshedebilir. ÇocukluDünya’un aykırılık sebebiyle mevzuattan kaynaklanan tazminat dahil diğer tüm hakları saklıdır.
 • (r)ÇocukluDünya, Sitede, epostalarında veya sosyal medya kanallarında reklam yayınlayabilir ve sponsorluk alabilir. ÇocukluDünya reklam verenlerin, sponsorluk yapanların veya farklı üçüncü kişilerin verdiği beyanatların doğruluğunu veya hukuka uygunluğunu kontrol etmez ve bunların doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu garanti etmez.
 • (s)ÇocukluDünya, Üyelerin Sitede yayınlanan içerikleri kullanarak üçüncü şahıslardan almış oldukları mal ve hizmetlerdeki ayıplardan sorumluluk kabul etmez.
 • (t)ÇocukluDünya, Sitede (reklam, satış, sponsorluk ile sınırlı olmamak kaydıyla) üçüncü parti internet sitelerinin, uzmanların veya farklı kişi ve firmaların bilgilerini, adreslerini (URL vs) yayınlayabilir ve üçüncü parti internet sitelerine yönlendirmeler yapabilir. ÇocukluDünya, üçüncü parti sitelerin yayınladığı içeriklerden sorumlu değildir. Bu içerikleri kontrol etmez, doğruluğu hakkında herhangi bir garanti vermez. Erişilen bu sitelerden yapılacak alışverişlerden ve/veya her türlü işlemden doğacak her türlü zarardan ÇocukluDünya sorumlu değildir. Kullanıcı ve Üye bu linklere eriştiğinde sorumluluğun kendinde olduğunu kabul ve beyan eder. Kullanıcı ve Üye, bu içeriklerden ve hizmetlerden dolayı uğradığı zararlar için her ne nam altında olursa olsun ÇocukluDünya’dan tazminat talep edemez.
 • (u)Kullanıcı’nın ve Üye’nin, Site dahilinde bulunan tüm yazılımları, yazılım parçalarını, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarını ve benzeri uygulamaların lisansını veya alt lisansını vermesi, satması, kiralaması, kiraya vermesi veya başka bir şekilde dağıtması kesinlikle yasaktır.
 • (v)Kullanıcı ve Üye, Site dahilinde bulunan tüm yazılımları, yazılım parçalarını, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarını ve benzeri uygulamaları tersine çevirmeyeceğini veya kaynak koda dönüştürmeyeceğini veya tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • (w)ÇocukluDünya, Sitede Hizmetleri dilediği an kısmen veya tamamen ücretli hale getirebilir. Üye bu değişikliklerden dolayı hiç bir hak iddia edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Değişlik yapılmadan önce aynı hizmeti ücretsiz veya ücretli kullanan Üye’ler yeni şart ve koşulların geçerli olacağını kabul eder. Değişiklik sonrası Üye ve Kullanıcılar, Sitenin ücretli olan kısımları uygun gördükleri durumda ücretini ödeyerek kullanmaya devam edebilirler, isterlerse ücretsiz kısımları kullanmaya devam ederler. ÇocukluDünya, ücretsizden ücretliye geçen kısımlar için herhangi bir Üye veya Kullanıcıyı ödeme yapmaya zorlamaz.
 • (x)ÇocukluDünya, Sitedeki içerikleri sadece bilgilendirme amacıyla sunar. Bu içerikler genel bilgi niteliğinde olup kişiye özel çözüm, sonuç, hukuki görüş, tıbbi teşhis, tedavi veya reçete bilgisi özelliği taşımaz.
 • (y)ÇocukluDünya, sunulan içeriklerin kesin doğruluğunu garanti etmez. Tüm bilgilendirmeler genel tavsiye niteliğinde olup, ÇocukluDünya, kişiye özel veya birebir çözümler için çocuk doktoruna veya konunun uzmanına başvurulmasını önerir. Kullancı’nın veya Üye’nin herhangi tereddüttü ve/veya çocuğun özel durumu olduğunda, herhangi bir aktivite, etkinlik ve eyleme geçilmeden önce doktora veya konunun uzmanına danışmadan uygulanmamalıdır.
 • (z)ÇocukluDünya, Sitede yer alan içerik ve bilgilerden dolayı hiçbir şekilde hukuki ve cezai olarak sorumluluk kabul etmez.
 • (aa)Kullanıcı ve Üye, Sitede sunulan bilgilerin zaman içerisinde geçerliliklerini kaybedebileceklerini ve/veya değişebileceğini baştan kabul eder.
 • (bb)Her çocuğun gelişimi farklı hızda olabilir. Kullanıcı’lar ve Üye’ler Sitede Çocuk Gelişimi kısmındaki tüm sorulara olumlu yanıt vermesi durumunda dahi bu çocuğun tıbbi, eğitimsel, pedagojik ve/veya ruhsal olarak doğru veya problemsiz bir gelişim gösterdiği anlamına gelmez. Aynı şekilde, olumsuz cevap verilen sorular da bir problemi işaret etmeyip, çocuğun bazı konularda daha yavaş ilerlediğini gösterebilir. ÇocukluDünya, çocuğun gelişimini en doğru şekilde takip etmek için doktora veya konunun uzmanına danışılmasını tavsiye eder.
 • (cc)ÇocukluDünya, Sitedeki her türlü içeriğin Kullanıcı ve Üye tarafından yanlış anlaşılmasından veya yanlış kullanılmasından doğabilecek dolaylı ya da doğrudan mağduriyetlerden ve zararlardan sorumluluk kabul etmez.
 • (dd)Sitede sunulan tüm aktiviteler ve bilgiler yetişkin gözetiminde yapılmalı ve çocuklar her ne yaşta olurlarsa olsunlar yalnız bırakılmamalıdırlar. Üye ve Kullanıcı, sunulan aktiviteleri uygularken çocukların her türlü güvenliğini sağlamakla sorumludur. Sitede yazsa dahi; Üye, çocuğu için uygun görmediği hiçbir aktiviteyi, etkinliği veya bilgiyi uygulamamalıdır ve gerektiği durumlarda konunun uzmanına danışmalıdır.
 • (ee)ÇocukluDünya, sitede Üye’ler tarafından paylaşılan yorumların ve/veya bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini kontrol etmez ve bunlar hakkında hiçbir garanti vermez.
 • (ff)Üyeler, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde ÇocukluDünya’ya atfedilebilecek her türlü sorumluluk karşısında; Üye’ler ve Kullancı’lar, ÇocukluDünya’yı şimdiden ibra ettiklerini kabul ve beyan ederler.
 • (gg)ÇocukluDünya, kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine, fikri sınai haklara, cevap ve tekzip hakkına saygı duyar. Kişilik haklarının, fikri sınai hakların ihlal edilmesi; cevap ve düzeltme hakkını doğuracak nitelikte bir yayının varlığı, bir marka, ürün veya hizmet hakkındaki içeriğin kötüleme maksatlı olması ve/veya haksız rekabet oluşturması halinde, durumun ÇocukluDünya’ya iletilmesini takiben ÇocukluDünya gerekli hukuki prosedürleri uygular.
 • (hh)Sitede yayınlanan ve ÇocukluDünya aracılığıyla kullanıcılara iletilen yorum ve görüşler ile bunlarla birlikte sunulan isimlerin kullanım hakkı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yer alan tüm malî ve bunlara bağlı haklar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir telif ücretine tâbi olmaksızın daimi ve gayrikabili rücu surette münhasıran ÇocukluDünya’ya aittir.
 • (ii)Kullanıcılar ve Üyeler, Sitede tüm etkileşimli ortamları kullanırken ya da herhangi bir iletişim biçimini kullanırken ÇocukluDünya’ya telif hakkı ödeme zorunluluğu olmayan, kalıcı, münhasır olmayan, kısıtlaması olmayan bir lisans vermiş olduklarını ve bu lisans kapsamında ÇocukluDünya’nın her tür iletişimi kullanmak, kopyalamak gibi bütün mülkiyet haklarını kullanma imkanına sahip olacağını baştan kabul etmiş bulunmaktadırlar.
 • (jj)Siteye ziyaretçiler veya üçüncü kişiler tarafından yayınlanması maksadıyla gönderilen yazı, resim, grafik ve benzeri her türlü içerik üzerinde fikri hak sahibi olduğunu iddia eden kişi veya kurumlar, hak sahipliğini kanıtlar şekilde durumu derhal ÇocukluDünya’ya bildirerek söz konusu içeriğin yayından kaldırılmasını istemek zorundadır. Bu durumda tüm sorumluluk içeriği gönderen kişilerdedir.
 • (kk)Sitedeki her türlü fikrin, bilginin, materyalin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde, ÇocukluDünya’nın yazılı iznine tabidir. Kullanıcı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında korunan herhangi bir ürünü, niteliği ne olursa olsun herhangi bir bilgi ve materyali ÇocukluDünya’nın açık yazılı iznini almadan kullanamaz; herhangi bir ürünü, niteliği ne olursa olsun herhangi bir bilgi ve materyali iletmek amacıyla internet sitesinde kullanamaz. İçerik, Sitede bulunan her türlü haber, bilgi ve sair materyaller sadece ÇocukluDünya’dan yazılı izin alınması kaydıyla ve ÇocukluDünya’nın izin verdiği şart ve koşullarda kullanılabilir, ÇocukluDünya’nın önceden yazılı izni olmaksızın üçüncü kişi ve kuruluşlara verilemez, kullandırılamaz, çoğaltılamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, sunulamaz ve yayınlanamaz. Kullanıcı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükümde Kararname, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • (ll)Sitede sunulan tüm içerikler (yazılar, uzman görüşleri, yorumlar, mekanlar, Üye profilleri vs.) arama motorları tarafından indekslenebilir ve arama motorları tarafından arama sonuçlarında görüntülenebilir. ÇocukluDünya, arama motoru sonuçlarında indekslenen ve görüntülenen bilgilerden sorumluluk kabul etmez.
 • (mm)Siteye yazarların ve uzmanların, katkıda bulunanların, soru soranların, Üye veya Kullancı’ların bilgi ve düşünce paylaşanların veya herhangi bir kanaldan site ve ziyaretçileri ile iletişim kuranların görüş ve düşünceleri ÇocukluDünya’yı bağlamaz. Bu görüş ve düşüncelerin sorumluluğu tamamen yazarlara, görüş ve düşüncelerini aktaranlara aittir.
 • (nn)Sitede Mekanlar kısmında çocuklar için farklı mekanlara yer vermiştir. ÇocukluDünya burada yer alan bilgilerin doğruluğu, bu mekanlarda sunulan hizmetler veya çocuklara uygunluğu hakkında herhangi bir garanti vermez. Mekanlar hakkındaki bilgiler ÇocukluDünya’un bilgisi haricinde değişebilir. ÇocukluDünya bu bilgileri (mekan adı, adres, telefonu, açıklaması vs) bilgileri güncel tutmaya çalışır ama garanti vermez.
 • (oo)ÇocukluDünya Üye’lerine indirim, promosyon ve farklı avantajlar sunabilir, bunları dilediği an değiştirebilir, iptal edebilir ve/veya süreli ve/veya süresiz yayından kaldırabilir. Üye’ler bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacakları doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için her ne nam altında olursa olsun ÇocukluDünya’dan tazminat talep edemeyeceklerini kabul ve beyan ederler.
 • (pp)Üye profilleri, hiçbir şart ve koşulda, başka bir kişiye devredilemez veya hiçbir şekilde üçüncü şahıslar tarafından kullanımına izin verilemez. Üye, profilini başkasına devrederse veya başkası tarafından kullanılmasına izin verirse ÇocukluDünya’nın tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, Kullanan Sözleşmesi'ni feshetme ve üyeliği son verme hakkı vardır. Böyle bir durumda ÇocukluDünya, kullanıcının üyeliğine son vermek yerine dilerse kişinin üyeliğini belirsiz süreli olarak dondurabilir.

MADDE 7: DEĞERLENDİRMELER VE YORUMLAR

 • (a)ÇocukluDünya, Üye’lerine ‘Değerlendirme Sistemi’ olarak adlandırılan ve Üye’lerin değerlendirilen konu hakkında geri bildirimde bulunarak, konu hakkında bilgi vermelerini sağlamak için Sitede kurulmuş bir puanlama, değerlendirme ve yorum yapma sistemi sunar. Üye’ler bu sistem aracılığıyla, değerlendirmeye konu olan Mekan ile Üye arasında gerçekleşmiş işlemin sonunda edindikleri bilgi ve deneyimlerini tarafsız, objektif, dürüst ve yanıltıcı olmayacak şekilde paylaşmaları beklenir.
 • (b)ÇocukluDünya, ‘Değerlendirme Sistemi’nden farklı olarak, Üye’lerine Sitede sunulan aktivite, Bilgi Hazinesi ve farklı kısımlar hakkında kendi deneyimlerini paylaşmak amacıyla bir yorum sistemi sunar. Üyeler bu sistem aracılığıyla, konu hakkında detayları okuduktan ve uyguladıktan sonra edindikleri bilgilerini ve deneyimlerini tarafsız, objektif, dürüst ve yanıltıcı olmayacak şekilde paylaşmaları beklenir.
 • (c)Her Üye yaptığı yorumların içeriğinden ve doğruluğundan bizzat sorumlu olup, ÇocukluDünya’nın yayınlanan yorumların içeriğini ve doğruluğunu denetleme veya araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • (d)Üyeler değerlendirme sistemini amacına aykırı olarak kullanamazlar ve geri bildirim amacı taşımayan yorumlar ekleyemezler.
 • (e)Yorum, değerlendirme ve benzeri kullanıcı kaynaklı içerik sebebiyle her türlü hukuki ve cezai sorumluluk, Üye’ye aittir. ÇocukluDünya’in, bu yorumlarla ilgili olarak meydana gelebilecek zararlardan sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • (f)Üye’ler, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Profili Değerlendirme Sistemi'ni ve yorum sistemini yönlendirecek ve diğer Üye’leri yanıltacak davranışlarda bulunamazlar; aksi halde, ÇocukluDünya’nın uğrayacağı her türlü zararı ilk yazılı talep üzerine derhal tazmin edeceklerdir. Bu durumda ÇocukluDünya’nın kullanıcının üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı saklıdır.
 • (g)Prensip olarak ÇocukluDünya Üye Değerlendirme Sistemi’ne herhangi bir müdahalede bulunmaz. Yapılan değerlendirmeler, puanlamalar ve yapılan yorumlar sisteme girildikten sonra ÇocukluDünya tarafından değiştirilmez veya kaldırılmaz. Yapılan tüm değerlendirmeler kalıcı olarak durur ve kullanıcılar tarafında her zaman görüntülenebilir. Ancak istisnai hallerde ÇocukluDünya yapılan yorumlara müdahale edebilir.
 • (h)ÇocukluDünya, Değerlendirme ve yorumlar için 5651 sayılı yasa kapsamında “yer sağlayıcı” olarak çalışmaktadır. Değerlendirme ve yorumların hukuka uygunluğunu denetleme yükümlülüğü yoktur. Hukuka aykırı içerikten dolayı zarar gören kişi ve/veya 3. kişiler tarafından bildirilmesi ve bu konuda bir mahkeme kararının ÇocukluDünya’ya ulaşması halinde, ÇocukluDünya gerekli içerik hakkında işlem yapmak için 5651 sayılı kanun ve bağlı yönetmeliklerinde öngörülen prosedürü uygulayacaktır.
 • (i)Tahdidi nitelikte olmayan ve fakat kötüye kullanma sayılan hallerden birinin veya birkaçının mevcudiyetinin ÇocukluDünya tarafından tespit edilmesi veyahut Üye’ler tarafından şikayet yoluyla ÇocukluDünya’ya bildirilmesi durumunda ÇocukluDünya’nın, Sitede yayımlanan yorumları silme, kısaltma, kesme, değiştirme vb hakkı mevcuttur. ÇocukluDünya’nın yapacağı değişiklikler üyenin içerik üzerindeki yasal sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. ÇocukluDünya bu yorumu giren Üye’lerin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Üye bu tip yorumların silinmesi, kısaltılması, kesilmesi vb. durumlar ile ve üyeliğine herhangi bir ihbar yapılmaksızın son verilmesi halinde durumunda hiçbir itirazda, tazminat ve benzer talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aşağıda yapılan değerlendirmelere ilişkin olarak sayılan hallerin varlığı kötü niyetli kullanım olarak değerlendirilir:
  i) Kaba, müstehcen, ırkçı, iftira niteliğinde, nefret dolu, tehdit, cinsellik içeren söylemler içermesi;
  ii) Geribildirim amacını aşan, yıkıcı nitelikte ağır eleştiri içeren ve hakaret ve/veya küfürlü bir üslup kullanılması;
  iii) Reklam ve ticaret amacını taşıyan bir içerik taşıması;
  iv)ÇocukluDünya Üye’lerinden birinin ad-soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, vb. iletişim bilgileri veya özel nitelik taşıyan her türlü şahsi bilgileri içermesi;
  v) Hukuka ve/veya ahlaka aykırı, kişilik haklarına saldıran, suç teşkil eden bir içerik taşıması;
  vi) Diğer internet sayfalarına ait yönlendirmeler ve/veya kodlar barındırması veya alan adları ile sosyal medyalarına yönlendirmelerin kullanılması;
  vii) Değerlendirmeyi yapan kişinin reşit olmadığının tespiti.
 • (j)ÇocukluDünya, Üye tarafından yüklenen yorumları veya içerikleri hiçbir sebep göstermeksizin yayınlamama hakkına sahiptir.
 • (k)ÇocukluDünya her yazılan mesajı ya da içeriği her an kontrol edemeyebilir. Uygunsuz bir mesajla karşılaşan kullanıcılar imkanları dahilinde olmak üzere ilgili uygunsuz bulduğu içerikten ÇocukluDünya’yı haberdar etme hakkına ve yetkisine sahiptir.
 • (l)ÇocukluDünya, yorum ve değerlendirme kısımlarını hiçbir sebep göstermeksizin dilediği zaman yayından kaldırabilir, kısmen veya tamamen erişimini kapatabilir.
 • (m)Üye; spam, robotlar tarafından ya da rastgele üretilmiş, üçüncü parti sitelere trafik sağlamak veya onların arama motorlarındaki sıralamalarını arttırmak amaçlı, ahlaka aykırı veya uygunsuz ticari içerikler yayınlamayacağını ve yayınladığı içeriğin başka herhangi bir yasadışı unsur (phishing gibi) içermeyeceğini, ya da kullanıcıları içeriğin kaynağı hakkında yanıltacak şekilde olmayacağını (spoofing gibi) kabul ve taahhüt eder.
 • (n)Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda ÇocukluDünya’nın kendi veritabanında ve/veya sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, ÇocukluDünya’yı yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8: SÖZLEŞME’NİN FESHİ

İşbu Sözleşme’de yer alan fesih imkanları saklı kalmak kaydıyla, Üye ve ÇocukluDünya işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman feshedebilir. İşbu fesih, feshi iradesinin diğer tarafa Site aracılığıyla ulaştırılmasını takip eden 2. İş Günü saat 24:00 itibarıyla hüküm ifade eder. İşbu Sözleşme’nin feshi e-posta üzerinden gerçekleştirilir.

Üye’nin fesih işlemi yine Site üzerinden fesih usullerinin takip edilerek gerçekleştirilmesi suretiyle yapılır. Fesih tarihine kadar Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklere ve Sözleşme feshedilse dahi nitelikleri gereği yürürlükte kalması gereken hükümlere (aykırılıklar sebebiyle tazminat, son hükümler vs.) feshin bir etkisi olmaz.

MADDE 9: SON HÜKÜMLER

 • (a) Uygulanacak Hukuk: Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulanması ve yorumlanması ile ilgili ihtilafların Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre çözümleneceğini kabul etmektedirler.
 • (b) Yetkili Mahkeme: İşbu Sözleşme’den doğan ihtilaflar halinde münhasıran İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 • (c) Ayrılabilirlik: Sözleşme’nin esaslı olmayan hükümlerinden herhangi birisinin veya bir kısmının, kısmen veya tamamen hukuken geçersiz olması ve Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin bu hüküm veya kısım olmaksızın da icra kabiliyetinin olduğunun anlaşılması halinde bu durum yalnızca söz konusu hüküm veya kısım için geçerli olacak ve diğer Sözleşme hükümlerinin geçerliliğini veya yürürlülüğünü etkilemeyecektir.
 • (d) Sözleşme ve Eklerinin Bütünlüğü ve Tadiller: Sözleşmenin ekleri bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil edecek olup birbirlerinden ayrı olarak yorumlanamaz.
 • (e) ÇocukluDünya İletişim Bilgileri:

  Z PLANET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
  Adres: Teşvikiye Mah, Valikonağı Cad. No 74/2 Nişantaşı, İstanbul
  E-posta: bilgi@cocukludunya.com
 • (f) Tüketici İlişkileri: Üye ile ÇocukluDünya arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları ÇocukluDünya, iyi niyet ve dürüstlük kaideleri kapsamında çözmek için her türlü gayreti sarfedecektir. Fakat şikayet ve itirazlar için ÇocukluDünya Hizmetlerinin alındığı yer olan İstanbul’da veya Üye’nin ikametgahındaki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurulabilir.
  Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca -cayma hakkının kullanılamayacağı istisnai durumlara girmesi sebebiyle- işbu Sözleşme kapsamında Üye’nin cayma hakkı bulunmaz.
 • (g) Cocukludunya.com Üzerinden Yapılan İşlemler: Site üzerinden yapılan ve irade açıklaması niteliğindeki işlemler 818 sayılı Borçlar Kanunu, 6098 sayılı Yeni Borçlar Kanunu, Tüketici Mevzuatı ve yürürlükte bulunan sair mevzuat uyarınca Tarafları bağlayıcı irade açıklamaları olarak telakki edilirler.
Çerez Kullanımı
Kişisel verileriniz, mevzuata uygun olarak toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Verilerin Korunmasını inceleyebilirsiniz.
X