Sıkça Sorulan Sorular | Çocuklu Dünya
 

Sıkça Sorular Sorular

Anasayfa
Sıkça Sorulan Sorular

1. ÇocukluDünya’nın amacı nedir?

Amacımız 0 – 6 yaşlarında çocukları olan ve çocuklarının mutlu, sağlıklı, özgüvenli, kendi ve çevresi ile barışık bir birey olması için emek veren ailelere destek olmaktır.

2. ÇocukluDünya’da neler var?

Çocuk Gelişimi bölümümüzde, 0 – 6 yaş çocuklarının gelişim seviyelerini, 4 farklı gelişim alanına göre belirlemek için hazırladığımız sorular bulabilirsiniz. Çocuğunuzun yaş grubuna uygun soruları yanıtlayarak, onun gelişim seviyesin, destekleyecek, ona özel aktivitelere ulaşabilirsiniz. Çocuğunuzla beraber yapacağınız aktivitelerle hem birlikte eğlenecek, hem de onun gelişimine katkıda bulunmuş olacaksınız.

Her gelişim döneminde sizi nelerin beklediğini Gelişim Adımları kısmında okuyabilirsiniz.

Uzman Görüşleri bölümümüzde konularında deneyimli uzmanların sizler için kaleme aldığı, çocuk gelişimi ile ilgili birbirinden farklı yazıyı bulabilir siniz.

Mekanlar bölümümüzde çocuğunuzun sosyalleşirken eğlenip, öğrenebileceği ve yeteneklerini pekiştirebileceği pek çok etkinlik, eğlence, hobi, sanat, spor ve kültür merkezi hakkında bilgiye ulaşabilirsiniz.

3. 0-6 yaş döneminin önemi nedir? Bu dönemde çocuklar neden aktivitelerle desteklenmelidir?

Beyin 0-6 yaş döneminde hızlı bir şekilde gelişir. Doğumdan itibaren çocuk bedensel, zihinsel, sosyal, duygusal yönden ve dil açısından süratli gelişmeler kaydeder. Bu dönemde algılama ve öğrenme çok hızlıdır. Öğrenme beyin hücrelerinin uyarılması ile gerçekleşir. Uyarılan beyin hücreleri çoğalır, kalıcı olur. Doğumdan başlayarak öğrenme, çevre ile etkileşim ve gündelik aktivitelerle edinilen deneyimlerle gerçekleşir. Buna paralel olarak çocuğun karakteri ve kişiliği de gelişir.

Bu dönemde çocuğun annesi-babası, bakıcısı veya ona bakan diğer yetişkinlerle sağlıklı bir etkileşim içinde bulunması ve kendisini destekleyen bir çevrede büyümesi önemlidir. Destekleyici ortamda büyüyen çocuklar daha iyi gelişir, daha donanımlı bireyler olurlar.

4. Soru ve aktiviteler nasıl belirlendi?

Sitemizde kullanılan gelişim seviyesini belirleme soruları ile 2.000’den fazla aktivite, Eğitim Danışmanımız Prof. Dr. Norma Razon ile uzman psikolog ve pedagoglardan oluşan ekibi tarafından hazırlandı.

Prof. Dr. Norma Razon ve ekibi, öncelikle her yaşın gelişim özelliklerini dikkate alarak, yaşlarına göre çocuklardan bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal açıdan nelerin beklenmesi gerektiğini belirledi. Gelişim seviyelerini belirleme soruları hazırlanırken, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, 0-36 aylık Çocuklar için Eğitim Programı (Ankara, 2013), Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı (Ankara, 2013), Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği - Çocuk Gelişimi (Hacettepe Üniversitesi), Denver Gelişim Tarama Ölçeği, Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Stanford Binet, Wippsy, Brunet–Lezine gibi çalışma ve ölçeklerin beklentileri ile Prof. Dr. Haluk Yavuzer’in ‘Çocuğunuzun İlk 6 Yılı’ (Remzi Kitabevi, İstanbul 1997) adlı kitabındaki yaş kriterleri dikkate alındı. 2 yılda tamamlanan hazırlıkların sonunda 0-6 yaş çocuklarının tüm gelişim dönemleri için ayrı soru grupları oluşturuldu. Hazırlanan sorulara verilen yanıtlar doğrultusunda çocukların gelişim seviyelerinin kolayca belirlenmesi hedeflendi.

Prof. Dr. Norma Razon ile uzman psikolog ve pedagoglardan oluşan ekibi, aktiviteleri hazırlarken, her aktivitenin çocuğun yaşına uygun bir veya birden fazla yönünün gelişimine katkıda bulunacak şekilde oluşturulmasını amaçladı.

ÇocukluDünya’da yer alan sorular bir test niteliğinde değildir, bir ölçek değildir. Sorulara verilen cevaplara dayanarak ortaya çıkacak olan grafikler çocuğun ileri veya geri olduğunu göstermez. Grafikler sadece çocukla yapılacak aktivitelerde hangi alanlardaki faaliyetlere daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği hakkında ipuçları verirler. Her çocuğun gelişiminin kendine özgü olduğu, çocukların birbirleri ile karşılaştırılmaması gerektiği unutulmamalıdır.

5. Sorulara nasıl ulaşırım?

Çocuğunuzun doğum tarihini girdiğinizde, çocuğunuza uygun sorulara ulaşabilirsiniz.
ÇocukluDünya’daki gelişim belirleme soruları bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal alanlarla ilgilidir.

6. Çocuk gelişimini belirleyen soru ve aktivitelerin bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal alanlara ait olması ne demektir?

Bedensel gelişim alanına ait sorular: Çocuğun fiziksel büyümesini dikkate alan sorulardır. Bu sorular genel büyüme, denge, kaba motor gelişimi (bacak – ayak kasları), ince motor gelişimi (el – parmak – kol kasları, el – göz koordinasyonu) ile ilgilidir.

Zihinsel gelişim alanına ait sorular: Çocuğun bilişsel gelişimi, duyu organlarının tepkileri, algılarının gelişimi, dil gelişimi ile ilgili sorulardır.

Sosyal gelişim alanına ait sorular: Çocuğun sosyalleşmesi, çevresi (ailesi ve arkadaşları) ile ilişkileri, öz bakım becerileri ile ilgili sorulardır.

Duygusal gelişim alanına ait sorular: Çocuğun hem kendi hem de çevresindekilerin duygularının farkında olması, duyguları kavraması ve ifade etme becerisi ile ilgili sorulardır.

7. Benim çocuğum beklenenden erken (prematüre) doğdu. Çocuğuma uygun soruları nasıl seçebilirim?

Çocuğunuzun doğması beklenen tarihi girerek uygun sorulara ulaşabilirsiniz. Örneğin çocuğunuzun doğumu 1 Temmuz 2017’de bekleniyor, ancak bebek 1 Mayıs 2017’de doğduysa bebeğin doğum tarihi olarak 1 Temmuz 2017’yi girin. Bebek 15 gün bile erken doğduysa yine doğduğu tarihi değil, beklenen tarihi girin. Erken doğan bebekler için hayatlarının ilk yılı için bu uygulama geçerlidir.

Beklenen tarihten geç doğan bebekler için gerçek doğum tarihlerini yazabilirsiniz.

8. Oyunun çocuğun hayatında önemi nedir?

Oyunlar çocuğu hayata hazırlayan faaliyettir. Çocuk oyun yoluyla hem eğlenir, hem öğrenir.

Oyun, çocuğun her yönüyle gelişimini sağlayan, duyu organlarını uyaran, algısını açan, becerilerini geliştiren, taklit yoluyla sosyal davranışları kazanmasına yardım eden bir eğitim yöntemidir.

Her şey oyun malzemesi olabilir: oyuncaklar, su, hamur, kum, kil, resim malzemeleri, müzik araç gereçleri, parktaki taşlar, evdeki terlikler….

Oyun çok geniş kapsamlıdır; dramatizasyon, rol yapma, kukla oyunu… gibi. Bunların her biri; çocuğu eğlendirirken, onun bir yönünü uyarır, onu bilgilendirir, enerjisini harcatır, rahatlatır, sakinleştirir ve sosyalleştirir.

9. Çocuğum yüksek puan aldı. Çocuğum dahi mi? Ne yapmalıyım?

Her çocuğun gelişim süreci farklıdır. Bir çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal veya sosyal alanda yüksek puan alması, bu çocuğun üstün yetenekli olduğu, tıbbi, eğitimsel, pedagojik ve/veya ruhsal olarak doğru veya problemsiz bir gelişim gösterdiği anlamına gelmez. Çocuğunuzun gelişimini, sadece uzmanlar onu değerlendirdikten sonra net olarak belirleyebilirler.

Çocuğunuzun puanı ne olursa olsun onunla etkileşime geçmek, farklı aktiviteler yapmak ve oyun oynamak çocuğun gelişimine de, aranızdaki ilişkinin güçlenmesine de yarayacaktır.

11. Gelişim Seviyesi Belirleme Sorularına verdiğim yanıtlara göre oluşan grafik, çocuğuma tanı koymak için kullanılabilir mi?

ÇocukluDünya; tanı (diagnostik-teşhis) aracı değildir. Bedensel gelişim geriliği, fiziksel engeller, zihinsel gerilik, duygusal sorunlar, sosyalleşememe, davranış bozuklukları, ruhsal problemler, otizm, depresyon, bipolar bozukluk gibi psikolojik, tıbbi veya psikiyatrik konulara teşhis koyamaz. Eğer çocuğun bir yetersizliği varsa, buradaki aktiviteler tedavi edici nitelikte değildir. ÇocukluDünya’nın yetersizliği gidermek gibi bir iddiası yoktur. ÇocukluDünya’nın çocuk gelişimini desteklemek gibi bir amacı vardır.

ÇocukluDünya’da yer alan aktiviteleri her çocuk aynı dönemde yapamayabilir, kimisi burada belirlenen yaştan daha erken kimisi ise daha geç yapabilir. Örneğin, bazı çocuklar 18 aylıkken konuşmaya başlayabilirken, bazı çocuklar 3 yaşına kadar 10 kelimeden fazla söylemeyebilir. Her çocuğun gelişimi kendine özgüdür. Çocuk bir aktiviteyi burada belirlenen yaşta yapamazsa, aktivitenin daha sonraki dönemlerde tekrarlanması çocuğun gelişiminde faydalı olacaktır.

12. Ne zaman bir çocuk doktoruna ve uzmana başvurmalıyım?

ÇocukluDünya’da bulunan tüm bilgilendirmeler genel tavsiye niteliğindedir. Çocuğunuzla ilgili özel durumlar bireysel sorun ve çözümler için çocuk doktoruna ve/veya konunun uzmanına başvurmanızı öneririz.

Çocuğun özel durumu varsa veya gelişimi ile ilgili herhangi bir sorun olduğundan şüpheleniyorsanız, ÇocukluDünya’da önerilen oyunları ve aktiviteleri ilgili uzmana danışmadan uygulamayın.

ÇocukluDünya’daki soruları cevaplarken belli bir yaş veya ay aralığı için soruların uzun süre olumlu olarak cevaplanamaması durumunda çocuk doktoruna ve/veya konunun uzmanına danışmanızda fayda vardır. Çocuğunuz gelişimi ile ilgili sorunlar için sadece konunun uzmanlarının tanı koyma ve öneride bulunma yetkisi vardır.

13. Çocuğumun gelişimi için sadece aktivite yapmam yeterli mi?

Çocuğunuzun gelişimine katkıda bulunmak için sadece aktivite yapmak yeterli değildir. Her anne babanın önce çocuğunu tanıması gerekir, tanımak da onu izlemek, gözlemlemekle mümkün olur. Sevmek, dokunmak, koklamak, kucaklamak, öpmek, oynamak, birlikte okumak, gezmek, dolaşmak, ortak etkinlikler yapmak çocuğu tanıma yollarıdır. Bu birliktelikler sırasında çocuğun yapabildikleri ve yapamadıkları ortaya çıkar, aile de fark eder.

Çocukla birlikte olduğunuz zaman, onu nasıl meşgul edeceğinizi düşünüyorsanız, ÇocukluDünya’nın sunduğu aktivitelerden yararlanıp, onu eğlendirirken eğitebilirsiniz. ÇocukluDünya’nın sorularını cevapladıktan sonra, çocuğunuza uygun aktiviteleri daha iyi seçebilirsiniz.

Çocuk gelişiminde anne, baba, kardeşler, aile bireyleri, sosyal çevre, arkadaş, okul öncesi eğitim, eğitim-öğretim kurumları önemli etmenlerdir. ÇocukluDünya bunlardan hiçbirinin yerini tutamaz, çocukla ailesinin eğlenirken bilgilenmesini, deneyim kazanmasını ve gelişmesini hedefler, aktiviteler ile destekler ancak bu unsurların yerini almaz.

15. Para iadesi koşulları nedir?

Satın aldıktan 14 gün içinde istediğiniz gibi koşulsuz şartsız para iadesi isteyebilirsiniz.

 
Üye olup, Haftalık Programımızı uyguladığınızda,
14 gün içinde çocuğunuzdaki değişimi fark edeceksiniz.
Çerez Kullanımı
Kişisel verileriniz, mevzuata uygun olarak toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Verilerin Korunmasını inceleyebilirsiniz.
X