Psikolog Ecem KESKİN | Çocuklu Dünya
 

Uzmanlar

Klinik Psikolog Ecem KESKİN


Ecem Keskin , İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun olmuştur. Eğitim sürecine Işık Üniversitesi Çocuk ve Ergen odaklı Klinik Psikoloji (Tezli) Yüksek Lisans programını “Son Ergenlik Dönemindeki Bireylerde Ebeveynin Duygusal Erişilebilirliği ve Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişkide Duygusal Özerkliğin Biçimlendirici Rolünün İncelenmesi” konulu tezini tamamlayarak, yüksek onur derecesi ile tamamlamıştır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde aldığı Psikoloji eğitimi süresince Çocuk Gelişimi, Psikopatoloji, Ergen Gelişimi, Aile ve Grup Dinamikleri, Psikopatolojide Seçme Konular ve Klinik Psikoloji derslerini başarı ile tamamlayarak Çocuk ve Ergen Psikolojisi alanındaki çalışmaları öğrenmiş ve takip etmiştir. Işık Üniversitesi’nde aldığı Çocuk ve Ergen odaklı Klinik Psikoloji (Tezli) Yüksek Lisans eğitimi süresince oyun terapisi, çocuk ve ergenlerde psikolojik değerlendirme, ileri psikopatoloji ve bilişsel davranışçı terapide temel ilkeler, çocuk ergen psikoterapisi ve bilişsel davranışçı terapi uygulamaları derslerini başarıyla tamamlamıştır.

Lisans eğitiminde aldığı Araştırma Yöntemleri dersi sonrasında çeşitli araştırma projelerinde yer almış, araştırma etiği ve pratiği hakkında kendisini geliştirmiştir. Dr. Öğr. Üyesi Elif Akdağ Göçek tarafından yürütülen Çocukların Yaşam Değişimi Ölçeği Geliştirme Projesi ve Dr. Öğr. Üyesi Sibel Halfon tarafından yürütülen Psikodinamik Oyun Terapisi Süreci Araştırmaları’nda çeşitli görevlerde yer almıştır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji kulübü başta olmak üzere çeşitli kulüplerin yönetim kurullarında yer alarak akademik ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi ve organize edilmesinde aktif olarak görev almıştır. Lisans eğitimi boyunca V. Psikolojik Danışma Sempozyumu, Değişen Aile: Roller / Sınırlar / Kuşaklar Sempozyumu, Anaokulunda Psikolog Olmak Semineri, İyileşme Konulu II. Psikoloji Günleri, ‘I. Paradigmalar Sempozyumu: Psikanalitik Paradigma ve Psikanaliz Uygulamaları’ , Çocukluk Konulu 1. Işık Üniversitesi Psikoloji Günü gibi çeşitli psikoloji sempozyumlarına ve seminerlerine katılmıştır. Yüksek Lisans sürecinde de seminer ve eğitimlere katılmaya devam etmektedir. RadyoVesaire’ de Filmler ve Psikoloji radyo programının içeriğini hazırlamış ve sunmuştur.

2017 senesinde, Özel Hümanite Psikiyatri ve Tıp Merkezi’nde ve 2018 senesinde Balıklı Rum Hastanesi Vakfı’nda kısa dönem stajyerlik, 2019 yılında Ekip Norma Razon’da staj yapmıştır. Özel bir anaokulu, ilköğretim, lise ve psikolojik danışmanlık merkezindeki gönüllü stajları ile mesleki alanda kendisini geliştirmiştir. 2019 yılında Türk Psikologlar Derneği’nden Denver II eğitimi almıştır. İstanbul Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyon eğitimini tamamlamıştır. Şu an özel bir lisede rehber öğretmen olarak görev yapmaktadır.


Çerez Kullanımı
Kişisel verileriniz, mevzuata uygun olarak toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Verilerin Korunmasını inceleyebilirsiniz.
X