15 Aylık Bebek Gelişim Özellikleri – ÇocukluDünya | Çocuklu Dünya
 
Bebek Gelişimi

15 Aylık Bebek Gelişimi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Tarih: 27 Şubat 2020 - Perşembe
Uzman görüşü için konu öner.

15 Aylık Bebek Gelişimi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

15 Aylık Bebek Gelişimi

 

15 aylık bebeklerin ince motor ve kaba motor becerileri hızla gelişmeye devam etmektedir. Dişleri çıkmaya devam eder. Dil gelişimi ve bilişsel gelişimi de hızlıdır.

 

15 Aylık Bebek Gelişimi Boy Kilo

Bebek gelişimi değerlendirilirken boy ve kilo olarak ortalama değerler verilebilir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından ortalama değerler belirlenmiştir. 15 aylık kız bebeklerin boyu yaklaşık olarak 77 santimetreyken erkek bebeklerin boyu 79 santimetredir. Kilo olarak bakıldığında ise kız bebekler 9600 gramken erkek bebekler 10 kilogramdır. Bu değerlerin dünya genelinde verilen ortalama değerler olduğu bilinmelidir.

Üye olun çocuk gelişiminde size rehberlik edelim!
Doğumdan itibaren çocuğunuzun gelişimine göre günlük eğitim planı
Uzmanların hazırladığı 2.500’den fazla eğitici oyun
Uzmanlarla seminerler
Uzmanlara danışma

15 Aylık Bebek Fiziksel Gelişimi

Bu ayda da bebeklerin ince motor ve kaba motor becerileri gelişmeye devam etmektedir. Kendi fiziksel becerilerini test etmeye ve gözlemlemeye oldukça meraklıdırlar. 15 aylık bebeklerin birçoğunun desteksiz bir şekilde yürüdükleri bilinmektedir. Bazı bebekler 18 aylık olana kadar desteksiz yürüyemeyebilir ve bu normal olarak kabul edilir. Tırmanma, koşma ve atlama gibi benzer hareketleri yaptıkları gözlemlenir. Bebeklerin fiziksel gelişimine katkıda bulunmak için bir topla oyunlar oynanabilir. Bu oyunlarda bebeklerin topun peşine koşmasına, topa vurmaya ve onu elleriyle yakalamaya çalışmasına fırsat verilmelidir. Bu karşılıklı topla oynama oyunu, motor becerilerinin gelişmesine yardımcı olur.

Bahsedilen kaba motor becerilerinin yanında ince motor becerileri de gelişmeye devam etmektedir. Normal bir bardaktan su içebilir. Tutabileceği büyüklükteki ve çok küçük olmayan bloklarla oyalanabilir. Pastel boyalarla karalamalar yapabilir.

Bu dönemde bebeğin fiziksel olarak bağımsız olduğu alanın genişliği artmıştır. Bu nedenle gidebileceği ve ulaşabileceği yerlerdeki eşyalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Güvenliğini tehdit edebilecek unsurlar ortadan kaldırılmalıdır.

15 Aylık Bebek Diş Gelişimi

Bebeklerin bu ayda da dişleri çıkmaya devam etmektedir. Birçoğunun ön kesi dişleri ile yan kesici dişleri önceki aylarda çıkmıştır. 14-18 ay arasında alt dişlerden birinci azı dişlerinin çıkmaya başladığı görülmektedir. 13-19 ay arasında ise üst dişlerden birinci azı dişleri çıkmaktadır. 10-16 ay arasında alt dişlerden yan kesicilerin çıkmaya başladığı bilinmektedir. Bu dişlerin çıkmaya başlamasıyla birlikte bebeklerde bazı huzursuzluklar görülebilmektedir.

15 Aylık Bebek Beyin Gelişimi

Bu yazıda, bebeklerin beyin gelişimi incelenirken bilişsel gelişimine ve dil gelişimine ayrı başlıklar altında bakılmıştır. Öncelikli olarak dil gelişiminden bahsedilecektir. Sonrasında ise bilişsel gelişim aktarılacaktır.

15 Aylık Bebek Dil Gelişimi

15 aylık bebeklerin dil becerilerinin önceki aylardan daha gelişmiş olduğu fark edilmektedir. Kullandıkları kelimelerin sayısı artmıştır. Genel olarak 3 ile 5 kelime kullanabilirler. Bazı bebekler için bu rakam 10 kelimeye kadar çıkabilir fakat bu sayı her bebek için farklıdır. Kültürel olarak bebeklerin kullandıkları kelimelerin de farklılaştığı bilinmektedir. Türk bebeklerin en çok “anne”, “baba”, “aba”, “bebek” gibi isim olan kelimeleri kullandıkları görülmektedir. Henüz fiilleri kullanmaya başlamamışlardır.

İsteklerini işaret ederek gösterebilir. Bazı zamanlarda yapmak istediklerini size getirebilir. Örneğin, sizinle oyun oynamak istediğinde oyuncağı size getirip gösterebilir ve bir şeyler homurdanabilir.

Sizin de basit cümleler kurduktan sonra yapmasını istediğiniz şeyleri bebeğinizin yaptığını görebilirsiniz. Örneğin, “Buraya gelir misin?” dediğinizde sizin yanınıza geldiği zamanlar olabilir.

15 Aylık Bebeğin Bilişsel Gelişimi

15 aylık bebeğin bilişsel becerileri de hızlı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir. Dil gelişiminde bahsedildiği üzere basit ve az kelimelerle kurulmuş cümleleri anlayabilirler. Kurulan bu cümlelerle ondan yapılması istenilenleri duyduğunda yaptığı görülebilir.

15 aylık bebek gelişim döneminde bebekler, günlük hayatta olup bitenler hakkında daha fazla bilgi sahibidir. Günlük rutinleri daha iyi algılayabilirler. Gün içerisinde kendi davranışlarında da daha iyi anladıklarına dair ipuçları görülebilir. Örneğin, günlük hayatı taklit eden oyunlar oynayabilirler. Yer süpürme veya bardağa su doldurma gibi oyunlar oynadıklarına şahit olunabilir.

Problem çözme becerileri gelişmeye devam ettiğinden dolayı bazı küçük görevleri yapmaya başlayabilirler. Birkaç parçalı puzzleları yapabilirler. İki veya üç parçadan oluşan daire ya da kare gibi daha basit şekilleri olan parçaları bulabilirler.

15 Aylık Bebeğin Zeka Gelişimi

Zeka denildiğinde birçok aile tarafından bilişsel zeka akla gelse de birçok zeka türü vardır. Bu nedenle zeka gelişimini değerlendirirken birçok zeka türünü de değerlendirmek gerekmektedir. Gardner tarafından zeka 8 ayrı alana ayrılmaktadır: sözel-dilsel zeka, mantıksal-matematiksel zeka, görsel-mekansal zeka, bedensel-kinestetik zeka, işitsel-ritmik zeka, kişisel-içsel zeka, kişilerarası-sosyal zeka ve doğa-varoluşsal zeka. Her çocuğun yatkın olduğu zeka türü veya türleri birbirinden farklıdır. Bunu etkileyen birçok faktör vardır. Genetik, bunlardan bir tanesi olarak kabul edilmektedir.

Sözel-dilsel zeka, dili etkin bir biçimde kullanabilme olarak tanımlanabilir. Sözel-dilsel zekası baskın olma eğilimde olan bebekler ona kitap okunmasından ve onunla konuşulmasından oldukça keyif alırlar. Bebeğinizin sözel-dilsel zeka gelişimine katkı sağlamak istiyorsanız ona kitaplar okuyabilirsiniz. Vücudunun bazı bölümlerini öğretebilirsiniz. Sonrasında o bölümleri ona sorarak göstermesini isteyebilirsiniz. Puzzle yaparken parçaların isimlerini söyleyebilirsiniz.

Mantıksal-matematiksel zeka, neden-sonuç ilişkisi kurabilme, sayılarla öğrenebilme gibi açıklanabilir. Bu zeka türünde yatkın olma eğiliminde olan bebekler için veya bu alana katkı yapmak isteyen aileler için bebeğinize olayları neden-sonuç ilişkisi kurarak anlatabilirsiniz. Bunlar anlatılırken çok fazla ve abartılı kelimeler kullanmak yerine basit ve az kelimeler kullanılmalıdır. Örneğin “Bu sıcak, bu yüzden dokunmuyoruz.” gibi cümleler kurulabilir. Oyunlarla sayıları yavaş yavaş duymasını sağlayabilirsiniz. Bu oyunlarda da çok fazla sayı bilgisi vermektense 1-2-3 gibi rakamları duyması sağlanabilir.

Görsel-mekansal zeka, olayları ve durumları görüntüsel olarak algılama ve bu şekilde hafızaya alabilme olarak tanımlanabilir. Bu zeka türüne katkı sağlamak isteyen aileler bebekleriyle birlikte renkli boyamalar yapabilirler. Görsel içeriği fazla olan kitaplardan faydalanabilirler. Resimlere birlikte bakıp o resimler hakkında konuşabilirler.

Bedenin kullanımıyla olayları algılayabilme ve hatırlayabilme becerisine bedensel-kinestetik zeka denmektedir. Bu zeka türünü geliştirme eğiliminde olan çocukların hareket halinde olma istekleri bazı akranlarına kıyasla fazla olabilir. Bu alana katkı sağlamak isteyen aileler bebeğiyle birlikte küçük deneyler yapabilirler. Bu deneyler yoluyla öğrenmesini pekiştirebilirler. Dokunarak, keşfederek ve hareketli oynanan oyunlar bu bebeklerin oldukça hoşuna gitmektedir.

İşitsel-ritmik zeka, işitsel olarak algılama ve tanımlama olarak yorumlanabilir. Bebeklerde bu alanın gelişimi için yeteri kadar işitsel uyaranların olduğu etkinlikler yapılabilir. Örneğin, birkaç parçalı ve parça yerine konduğunda o parçaya uygun ses çıkaran puzzlelarla (yap-boz) oynanabilir. Birkaç basit cümleli şarkılar veya ninniler söylenebilir.

Kişisel-içsel zeka, bireyin kendini tanıyabilme becerisi olarak tanımlanabilir. Bu zeka türünün gelişimi için bebek doğduğundan itibaren yapılabilecek aktiviteler bulunmaktadır. Aileler, bebeklerinin duygularını, hareketlerinden ve yüz ifadelerinden anlayıp ona yansıtabilirler. Örneğin; “Bunu yiyince gülümsedin, bunu seviyorsun.” gibi cümlelerle bebeğin kendi farkındalığını ve dikkatini kendisine verebilme becerisini arttırmasına yardımcı olabilirler.

Kişilerarası-sosyal zeka, karşılıklı iletişimin kuvvetli olabilmesi ve karşılıklı uyumlanma olarak açıklanabilmektedir. Bu alana katkı sağlamak için bebekle birlikte oyunlar oynanabilir. Oyunlarda cümlelerden faydalanılabilir. Yaşıtlarının olduğu mekanlarda bulunulabilir. Yaşıtlarıyla sözlü veya sözsüz iletişim kurmasına fırsatlar verilebilir.

Doğa-varoluşsal zeka canlıların varlığını anlayabilme, onlar üzerine düşünebilme ile tanımlanabilmektedir. Hem bu zeka alanını geliştirme eğiliminde olan bebekler hem de bu alana katkı sağlamak isteyen aileler, bebeklerin doğa ile temas içerisinde olduğu oyunlar oynayabilirler. Doğadan buldukları birkaç farklı dokuya sahip nesnelere bebeğin dokunması ve algılaması sağlanabilir. Doğadaki canlıların dokusunun taklidi olan ve onlara temas etmeyi sağlayan kitaplar alınıp birlikte oyunlar oynanabilir.

Bebeklerin hayata geldikten sonraki ilk 3 yıl boyunca annesi gibi ona bakım veren kişiyle yeterli duygusal bağ kurabilmesi, tüm bu zeka türlerinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Bu nedenle çocukların her dönem ihtiyacı olan koşulsuz sevgi ve kabul, özellikle ilk 3 yıl boyunca bebeklere verilmelidir.

15 Aylık Bebek Gelişim Aktiviteleri

Uykunun bebeklerin gelişimin çok önemli bir parçası olduğu unutulmamalıdır ve 15 aylık bebeklerin yeterli uyumalarına dikkat edilmelidir.

15 aylık bebek gelişimi için oyun, oyuncak ve ekilikler çok önemlidir. Bu yazının içerisinde bahsedilen gelişimi destekleyecek aktivitelere ek olarak başka aktiviteler de verilebilir. İnce motor gelişimine katkı sağlayabilecek lego oyunları oynanabilir. Farklı boyutlardaki halkalardan oluşan oyuncaklarla oynanabilir. Mandallarla oyunlar kurulup oynanabilir. Birlikte farklı nesnelere vurarak müzikler yapılabilir.

 

İlginizi çekebilecek diğer yazılarımız:


Üye olup, Haftalık Programımızı uyguladığınızda, 14 gün içinde çocuğunuzdaki değişimi fark edeceksiniz.
Çerez Kullanımı
Kişisel verileriniz, mevzuata uygun olarak toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Verilerin Korunmasını inceleyebilirsiniz.
X