Çocuklarda Ateşli Nöbet | Çocuklu Dünya
 
Sağlık

Çocuklarda Ateşli Nöbet İçin Ne Yapabilirsiniz?

Tarih: 14 Mart 2022 - Pazartesi
Uzman görüşü için konu öner.

Çocuklarda Ateşli Nöbet İçin Ne Yapabilirsiniz?

Ateşli Havale

Çocuklarda ateşli havale ile en çok merak ettiğiniz soruların cevabını aşağıda bulabilirsiniz.

Ateşli Havale, Güncel Adıyla, Ateşli Nöbet Nedir?

Ateşli nöbet sıklıkla 6 ay-5 yaş (en sık 12-18 ay) arasındaki bebek ve çocuklarda, menenjit/ensefalit gibi merkez sinir sistemi hastalıkları dışındaki nedenlere bağlı olan ve 38° C ‘i aşan ateşli durumlarda ortaya çıkan nöbetlere verilen genel addır. Rastlanma sıklığı çocuklarda kabaca %2-5 arasındadır.

Ateşli Nöbet Sırasında Çocukta Neler Görülebilir?

Nöbet başlarken çocukta yüz ifadesinde değişme -şaşkınlık, korku gibi-, çığlık benzeri ses çıkartma, gözlerin karşıya ya da yukarı bakmaları başta olmak üzere çeşitli durum değişiklikleri görülebilir. Nöbet sırasında renkte solma, bedende kasılma-çırpınmalar, bazen de gevşeme olabilir. Nöbet başlarken ve nöbet sırasında gözlenen belirtiler çok daha çeşitli olabilir. Bazen nöbetler sırasında sinir sistemine özgü sadece yaygın tutulum belirtileri olabilir. Daha seyrek de olsa, beynin belli bölgelerine özgü değişiklikler (tek kolda, tek bacakta kasılma ya da atmalar gibi) gözlenebilir. Bu değişikliklerin nöbetlerin geleceği hakkında bilgi verip vermedikleri uzman hekim tarafından değerlendirilmelidir.

Basit ve Kompleks Ateşli Nöbet Ne Demektir?

Ateşli nöbetler a) basit ve b) kompleks olarak iki gruba ayrılabilirler. Basit ateşli nöbetler sıklıkla yaygın kasılma ve çırpınmalarla şekillenen, süreleri genellikle 4-5 dakikayı geçmeyen, maksimum bir saat içinde hastanın tamamen düzeldiği durumlardır. Bu nöbetler mevcut hastalığın seyri sırasında, ya da 24 saat içinde yinelemezler. Kompleks ateşli nöbetlerde farklı bazı özelliklerin biri ya da birkaçı bir arada bulunabilir. Bunlar: 1) Fokal- beynin bir ya da birkaç bölgesine ait işlevlerde aksama- olabilirler 2) Süreleri 15 dakikayı aşabilir; 3) Mevcut hastalık süresince, ya da 24 saat içinde yineleyebilirler; 4) Hastanın tamamen düzelmesinin bir saatten uzun sürmesi şeklinde özetlenebilir.

Üye olun çocuk gelişiminde size rehberlik edelim!
Doğumdan itibaren çocuğunuzun gelişimine göre günlük eğitim planı
Uzmanların hazırladığı 2.500’den fazla eğitici oyun
Uzmanlarla seminerler
Uzmanlara danışma

Çocukta bazen ateşli dönemlerde gözlenebilen peş peşe gelen sıçramalar (miyokloniler), ya da özellikle mide-barsak enfeksiyonlarına bağlı ishallerle birlikte giden ve peş peşe gelebilen ateşli ya da ateşsiz havaleler gözlenebilir. Her iki durum da izole, geçici ve zararsız tablolardır.

Ateşli Nöbetlere Yol Açabilen Durumlar Nelerdir?

Bu tabloya yol açtığı düşünülen ateşli durumların başında her türlü virüs enfeksiyonları, orta kulak iltihabı ve boğaz enfeksiyonları gelmektedir. Ayrıca, yüksek ateşe yol açan mide-barsak enfeksiyonları ve aşı sonrası ateşli durumlarda da bu tür nöbetler görülebilir. Ateşli nöbet geçiren çocukların yaklaşık dörtte birinin ailelerinde ateşli nöbetli bireylerin varlığı bildirilmektedir. Yani, bu tablonun genetik özellikleri mevcuttur. Ailede ateşli nöbet geçiren birey sayısının fazlalığı, ateş derecesinin yüksekliği ve çocukta demir eksikliği anemisinin varlığı bu tabloyla ilişkili olabilen etmenlerdir. Ancak, hastaların yaklaşık %50’sinde risk faktörü görülmemektedir.

*Menenjit, kan dolaşımı enfeksiyonu (septisemi), idrar yolları ve akciğer enfeksiyonları vb. gibi ciddi durumların yol açtığı nöbetler ateşli nöbet kavramı dışında kalır.

Ateşli Nöbet Başladığında Aile Bireyleri Ne Yapmalıdır?

Ateşli nöbet yaklaşık her üç çocuktan birinde yineleme yatkınlığı gösterir. Görüntüsü bazen ürkütücü olmakla birlikte kendisi çoğunlukla sağlık açısından ciddi bir sorun oluşturmaz. Ancak, aile bireylerinin durumu tanımaları ve ne yapacaklarını önceden bilmeleri büyük yarar sağlar. Böyle bir durumda yapılması gerekenler şöyle özetlenebilir:

 • Hasta önce nöbet sırasında fizik zarar görmekten korunmalı
 • Çocuğun hareketleri engellenmemeli, ağzına hiçbir şey yerleştirilmemeli, el sokulmamalı
 • Solunum yolunun açık olduğuna dikkat edilmeli ve nöbet bittiği anda hasta rahat bir pozisyona alınmalı
 • Hastanın nöbeti izleyen bir saat içinde uykulu olabileceği bilinmeli
 • Nöbet 5 dakikanın altında sonlanırsa, doktoruna bilgi vermeli
 • Nöbet 5 dakikayı aşkın süre içinde sonlanmıyorsa, ambulans çağrılmalı, hasta bir tıp merkezine götürülmeli
 • Uzun süren ya da tekrarlayan ateşli nöbetlerde aile bireylerinin yetkin tıp personelinden eğitim almaları ve havaleyi önleme konusunda beceri kazanmaları uygun olur. Evde kullanılabilecek anti-nöbet ilaçlar mevcuttur.

Ateşli Nöbetlerle Karışabilen Başka Durumlar Var Mıdır?

Evet diğer bazı durumlar ateşli nöbetlere benzeyebilirler. Bunlar:

 • Rigor: Ateşin hızlıca yükseldiği durumlarda sıkça rastlanabilen titremeler.
 • Senkop: Kişinin kendisi ve çevreye ait farkındalığının aniden tam ya da kısmi kaybı ile oluşan durum. Günlük dilde ‘bayılma’ sözcüğü eş anlamlı kullanılır. Nedenleri araştırılmalıdır.
 • Soluk-tutma nöbetleri: Korku, öfke, engellenme gibi durumlarda gözlenebilen, bebek ağlamak istediğinde nefesini dışarı verememesi ile ilişkili bir senkop türüdür. Renkte sıklıkla morarma gözlenir. Bu bebeklerin yarısından fazlasında demir eksikliği anemisi gözlenmektedir.
 • Refleks anoksi nöbetleri: Sıklıkla ağrılı bir uyaran ile ortaya çıkan ve renkte beyazlaşma ile giden bu bayılmalar vagus sinirinin aşırı duyarlılığı ile ilgili olarak kısa süreli kalp durmasına bağlı olurlar.
 • Solunum durması, beyin ve beyin zarının hastalıkları, kanda şeker ve kalsiyum eksikliği ve diğer metabolik hastalıklar, çeşitli zehirlenmeler, kafa travmaları ve birçok nörolojik hastalık sırasında görülebilen değişiklikler de uzun süren havalelerle karışabilen ciddi durumlardır. Bu durumlar da tanı ve tedavi için hastaneye başvurulması uygundur.

Ateşli Nöbetlerin Uzun Dönemdeki Gidişleri Nasıldır?

Ateşli nöbetlerin sonraki yıllardaki gidişleri genelde çok iyidir. Sıklıkla 5 yaşından sonra yinelemezler. Birinci nöbetten sonra ikinci bir nöbet görülme sıklığı yaklaşık %30 gibidir. Ancak, havalelerin erken dönemlerde başladığı, ateşin çok yüksek olmadığı, ailede epilepsili bireylerin olduğu durumlarda bu sıklık daha fazla olabilmektedir. Ailelerin merak ettikleri bir konu olan, ateşli nöbetin gelecekteki bir epilepsinin öncül belirtisi olup olmadığı araştırılmış ve bu olasılık %2-7 dolayında bulunmuştur. Bu konuda yapılması gerekenler ilgili hekim tarafından kararlaştırılmalıdır. Aşıların ateşli nöbet riskini arttırmadıkları bildirilmektedir.


Üye olup, Haftalık Programımızı uyguladığınızda, 14 gün içinde çocuğunuzdaki değişimi fark edeceksiniz.
Çerez Kullanımı
Kişisel verileriniz, mevzuata uygun olarak toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Verilerin Korunmasını inceleyebilirsiniz.
X