Okul Öncesi Eğitimin Önemi & Nasıl Yapılmalıdır? | Çocuklu Dünya
 
Çocuk Eğitimi

Okul Öncesi Eğitim Nasıl Yapılmalıdır?

Tarih: 20 Temmuz 2017 - Perşembe
Uzman görüşü için konu öner.

Okul Öncesi Eğitim Nasıl Yapılmalıdır?

Okul Öncesi Eğitim


0–6 yaşlar çocuğun gelişim hızı ve öğrenme kapasitesinin en yüksek olduğu kritik yıllardır. Çocuğun kendini tanıması ve kendi yeterliliklerinin ve geliştirilmesi gereken yönlerinin farkına varması büyük ölçüde bu dönemde gerçekleşir. Bu dönem aynı zamanda diğer insanlar ve toplumsal kurallarla ilk karşılaşmanın gerçekleştiği sosyalleşme dönemidir. Çocukluk yıllarında kazanılan davranışların büyük bir kısmının yetişkinlikte bireyin kişilik yapısını, tavır, alışkanlık, inanç ve değer yargılarını biçimlendirdiği gözlenmiştir. Bu dönem özellikle ailenin sorumluluğunda olan bir dönemdir.


Ancak günümüz koşullarında evde verilen eğitimin desteklenmesi için kurumsal eğitim de gerekmektedir. Okul öncesi eğitim kurumları, çocuğun çok yönlü gelişimini hedefleyen programlara sahip olması gereken eğitim kurumlarıdır. Bu kurumlar, aynı zamanda çocuğun bir sonraki eğitim-öğretim kademesine hazır oluşuna da yardım eder. Yapılan araştırmalar; okul öncesi eğitim almış olan çocukların ilköğretime daha kolay adapte olduklarını ve okul öncesi eğitim almamış olan çocuklara göre daha başarılı olduklarını göstermektedir.

İyi bir okul öncesi eğitim için dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

● Eğitimde çocuğun ve ailenin etkin katılımını sağlamak

● Çocuğa verilen eğitimin onun gereksinimlerine uygun olmasına özen göstermek

Üye olun çocuk gelişiminde size rehberlik edelim!
Doğumdan itibaren çocuğunuzun gelişimine göre günlük eğitim planı
Uzmanların hazırladığı 2.500’den fazla eğitici oyun
Uzmanlarla seminerler
Uzmanlara danışma

● Demokratik eğitim anlayışının var olduğu bir eğitim ortamı sunmak

● Çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarına gereken önemi vermek

● Eğitimde çocuğun bildiklerinden başlamak ve çocukların deneyerek öğrenmesine olanak sağlamak

● Oyunu, çocuklar için en uygun öğrenme yöntemi olarak kabul etmek

● Eğitimde çocuğun, kendine saygı ve güven duyması için gerekli olan uygun öğretmen tutumunu sergilemek

● Çocuğa öz denetim kazandırmayı hedeflemek

● Grup kurallarını hep birlikte oluşturmak

● Sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma davranışlarını özendirmek

● Çocuğun çevresindeki çocuk ve yetişkinlerle olumlu ilişkiler kurmasını teşvik etmek

● Uygulanan programlarda çocukların ihtiyaçlarına göre esneklik yaratmak

● Programlar hazırlarken çocukların ilgi ve gereksinimlerinin yanı sıra okulun, ailelerin ve içinde bulunulan çevrenin özellikleri dikkate almak

Okul Öncesi Eğitim Nasıl Bireyler Yetiştirmeli?

● Çağdaş toplumların talep ettiği

● Duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen

● Araştırmacı, meraklı, girişimci

● Karşılaştığı problemlere çözümler ve alternatifler üretebilen

● Kendi kendine karar verebilen

● Kendi haklarına ve başkalarının haklarına saygılı

● Sahip olduğu potansiyeli maksimum düzeyde kullanabilen

● Yeteneklerini en iyi şekilde kullanabilen

● Kendi kendini denetleyebilen bireyler yetiştirebilmelidir.

Çocuklarda bu özelliklerin geliştirilmesi için okulöncesinden başlayarak, temel değerlerin kazandırılması gereklidir.

Okul Öncesi Eğitimde Verilmesi Gereken Temel Değerler Nelerdir?

● Güven: Bir şey yapabilme yeterliliğini hissetme ...

● Motivasyon: Yapmayı isteme...

● Çaba: Çok çalışmaya gönüllü olma…

● Sorumluluk: Gerekli olanı yapma…

● İnsiyatif: Kendi kendine karar verip harekete geçme...

● Sebat: Başladığı işi tamamlama…

● Şefkat: Başkalarına ilgi gösterme...

● Grupla Çalışma: Başkaları ile işbirliği yapabilme...

● Sağduyu: Doğru kararlar verebilme...

● Problem Çözme: Bildiklerimizi ve yapabileceklerimizi zor durumlarda kullanabilme ve harekete geçirebilme...

Tüm bu değerlerin belli bir program dahilinde verilmesinin çocukların kişiliklerini ve gelecekteki kariyerlerini doğrudan etkileyeceği düşünülmektedir.

Kariyer Eğitiminin İlk Basamakları: Okul Öncesi Dönem….

Okul öncesi dönem çocuğun ileriki yıllardaki başarılarını ve eğilimlerini de etkiler. Bu dönemde

● Çocukları tanıma

● Çocuklarda meslek bilinci oluşturma

● Çocukları izleme

● Çocukların gelişim dosyasının oluşturulması (tüm gelişim alanlarının yanı sıra mesleki gelişimi de içeren bilgi ve görüşler vb.)

● Mesleki oyunlara yer verme

● Meslekleri tanıtma çalışmalarına yer verilerek çocukların ilgileri keşfedilebilir. Bu da onların kariyerlerinde önemli ipuçları demektir.

Özetle, Okul öncesi dönemde ailede ve okulda verilen eğitim;

● Sonraki eğitim-öğretim basamağına kolayca uyum sağlamalarına

● Çocukların gerçek yaşamı daha erken dönemde fark etmelerine

● Gerçek yaşama daha kolay uyum sağlamalarına

● Yaşamda daha başarılı olmalarına, yardımcı olacaktır.


Üye olup, Haftalık Programımızı uyguladığınızda, 14 gün içinde çocuğunuzdaki değişimi fark edeceksiniz.
Çerez Kullanımı
Kişisel verileriniz, mevzuata uygun olarak toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Verilerin Korunmasını inceleyebilirsiniz.
X