Farklı Deneyimlerin Çocuklar Üzerindeki Etkisi | Çocuklu Dünya
 
Çocuk Gelişimi

Farklı Deneyimlerin Çocuklar Üzerindeki Etkileri Nasıl Olur?

Tarih: 14 Ağustos 2022 - Pazar
Uzman görüşü için konu öner.

Farklı Deneyimlerin Çocuklar Üzerindeki Etkileri Nasıl Olur?

Farklı Deneyimlerin Çocuklar Üzerindeki Etkileri

Çocuklar da en az yetişkinler kadar hayat akışı içindeki olaylardan etkilenebilirler.

Olaylardan etkilenmiyor gibi görünmeseler de veya bunu yansıtmasalar da onların dünyaları için bazı durumlar çok zorlayıcı olabilir. Çocuklar, kendilerini güvende hissedemedikleri zaman bu onlar için rahatsız edici olmaktadır. Hayattaki değişimler karşısında kontrolsüz hissettikleri zaman, onu eğer sağlıklı yönetemezlerse bu onlar için problemli bir duruma dönüşebiliyor.

Bu zorlayıcı durumlardan bazıları taşınma, ebeveynlerin boşanması ve aile üyelerinden birinin kaybı olabilir.

Taşınmak Çocukları Nasıl Etkiler?

Çocukların gittikleri okul, bu okuldaki arkadaş çevreleri veya yaşadıkları bölgelerdeki arkadaşları çocuklar için çok büyük önem taşımaktadır. Onların çevresini değiştirmek ve yeni bir çevreye uyum sağlamalarını beklemek onlar için zorlayıcı olabilir. Araştırmalara göre taşınan çocukların, çocuklukları boyunca taşınmayan çocuklara göre daha fazla olumsuzluklarla (örneğin düşük akademik başarı) karşılaştığı gözlemlenmiştir. Çocukların taşınmadan etkilenmesi kısmi olarak onların yaş aralıkları ile taşındıkları çevredeki aile modelleri ile de ilişkilidir.

Üye olun çocuk gelişiminde size rehberlik edelim!
Doğumdan itibaren çocuğunuzun gelişimine göre günlük eğitim planı
Uzmanların hazırladığı 2.500’den fazla eğitici oyun
Uzmanlarla seminerler
Uzmanlara danışma

Araştırmalar göstermektedir ki, yaşı büyük olan çocuklar taşınma durumunda kendi sosyal hayatlarını kendileri daha bağımsız kurabildikleri için yaşı küçük olan çocuklara göre daha avantajlıdırlar. Yaşı küçük çocuklar ise bu konularda ailelerine bağımlı oldukları için, onların bu konuda kendilerine destek vermelerini beklerler. Bu noktada, ailelerin küçük yaş grubu çocuklarla taşınma sürecinde onlara daha fazla destek olmaları, sosyal açıdan kendilerini eksik hissetmemeleri için daha fazla bu konunun üstünde durmalıdırlar.

Sadece sosyal açıdan değil, çocukların akademik başarıları da taşınma durumunda etkilenmektedir. Taşınma durumu olduğunda, çocukların da okulu ve çevreleri değişeceği için zorlayıcı olabilir. Yeni arkadaşlar, yeni öğretmenler, yeni bir çevre, yeni bir okul düzeni gibi durumlar, onların alışması açısından zaman alabilir ve desteğe ihtiyaçları olabilir.

Ebeveynlerin Boşanması Çocukları Nasıl Etkiler?

Boşanma hepimizin de bildiği gibi aslında partnerler arasında yaşanması çok da mümkün bir süreç fakat çocuklar olduğunda, bu süreç biraz sancılı, biraz zorlayıcı olabiliyor. Çocuklar için aile, güvenli bir sığınak gibiyken bir anda bu sığınağın dağılması sarsıcı olabiliyor. Süreç doğru yönetilmediği zaman çocukların bağlanma ve güven duyguları zedelenebiliyor.

Boşanma süreci eğer çocuğun da anlaşılacağı bir dilde ona anlatılmazsa ve dikkatsiz davranılırsa, akışında giden hayatı içinde birçok soruna sebebiyet verebilir. Örneğin korku, üzüntü, öfke gibi olumsuz duyguları hissedebilirler. Ayrıca okul başarılarında düşüşler yaşanabilir. Yalnız hissedebilirler, durumu reddedebilirler ya da kendilerini boşanmadan sorumlu tutabilirler. Bunların hepsi, çocukları çok ciddi etkileyen ve eğer sağlıklı yönetilmezse hayatlarının ilerleyen dönemlerinde de sorun yaratacak etkilere dönüşebilirler.

Bu noktada, ebeveynlerin ilk yapması gereken şey çocukları koşulsuz ve şartsız sevdiklerini hissettirmektir. Ayrıca, çocuklara, boşanma öncesi süreçte uygun bir dille var olan sorunlar hakkında açıklama yapılmalıdır ve çocuğun süreç içerisinde kendisini suçlamasının önüne geçilmelidir. Aile hayatında neler değişeceği çocukla açıkça konuşulmalıdır ve bununla birlikte ebeveynler diğer ebeveynler ile çocuğun ilişkisini desteklemelidir. Çocukların okulları da bu konu hakkında bilgilendirilmesi de faydalı olabilir.

Ebeveyn veya Kardeş Kaybı Çocukları Nasıl Etkiler?

Ölüm, yetişkinleri ve çocukları ayırmadan, insanların doğrudan hayatlarını etkileyen bir faktör. Yetişkinlerin soyut kavramı daha gelişmiş olduğu için ölümü daha kolay anlamaları beklenir fakat çocukların yaş gruplarına göre ölüm kavramını algılama becerileri, yetişkinlerden farklıdır. Bu da olası bir ölüm durumunda aslında çocukla bu konunun daha doğru ve sağlıklı bir şekilde ele alınmasını gerekmektedir. Ölüm , insanlara yas sürecini yaşatır ve yas atlatılacak bir şey olmaktan ziyade daha çok kişilerin ona uyum sağlaması ve yeniden yapılandıracağı bir süreçtir. Tıpkı ölüm kavramında olduğu gibi yas yaşantısı da yetişkinler ve çocuklar arasında farklılık göstermektedir.

Çocukların yas sürecindeyken hissettikleri aslında sözel ifadelere dökülmekten çok fiziksel ve davranışsal olarak ortaya çıkar. Kızgınlık, öfke veya bu olumsuz duyguları içine atma, normal davranma, saldırgan davranış, sosyal geri çekilmeler gibi durumlar yaşanabilir ve bu süreç çocuk için dalgalı bir şekilde devam edebilir. Çocuklar bebeklik döneminde ölümü ayrılık, 2-5 yaş arasında yaşamın değişik bir şekli, 6-11 yaş arasında fiziksel yok oluş ve 11-18 yaş arasında soyut anlam olarak anlamlandırırlar. Bu yüzden, her çocuğun kendi yaş grubuna göre çocuğa ölüm durumu açıklanmalıdır. Çocukları korumak amacıyla ölüm ile ilgili çok da açık olmayan ifadeler çocukla paylaşıldığında kafa karıştırıcı olabilir. Burada yapılması gereken en önemli şey, onlara açık ve dürüst açıklamalar yapılmasıdır. Bu davranış, onun üzüntüyle de başa çıkmasını kolaylaştıran bir davranış olacaktır.

Ebeveyn ve kardeş kaybı, çocuğun duygusal durumu üzerinde muhakkak bir etkiye sahiptir. Çocukların depresif duygu durumları yaşaması, bir kısmında ilk bir yıla kadar ciddi sorunların görülmesi, daha küçük yaş grubunda ise bağlanma sorunları veya gelişimsel sorunlar görülme ihtimali vardır. Bu durumu, ruhsal bir travma olarak da ele almak doğru bir yaklaşım olabilir. Buna ek olarak, kardeş kaybı yaşadıklarında, anne ile babanın yasını da kendi yaslarıyla birlikte yaşarlar ve bazen dışlanmış hissedebilirler.

Çocukla bu durumun paylaşıldığı an, mekân ve kişiler de önem teşkil etmektedir. Ortamın sakin olması, çocuğa veya ebeveynlerine duygusal olarak yakın biri olması ve çocukla ölen kişinin kim olduğunun, nasıl öldüğünün doğrudan paylaşılması gerekmektedir. Ayrıca, çocuğun vereceği tepkilere de hazır olunması, o andaki ihtiyacının karşılanması açısından da önemlidir. Onları korumak adına kaçınılan davranışlar, onların korkuyla başa çıkmak için tek başlarına kaldıklarını düşündürürken yalnız hissettirir. Dolayısıyla, onlardan bu tarz durumları saklamak yerine kendi gelişimsel düzeylerine göre bu durumların açıklanması hem içinde bulundukları an hem de sağlıklı yetişkinler olabilmeleri için çok önemlidir.


Üye olup, Haftalık Programımızı uyguladığınızda, 14 gün içinde çocuğunuzdaki değişimi fark edeceksiniz.
Çerez Kullanımı
Kişisel verileriniz, mevzuata uygun olarak toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Verilerin Korunmasını inceleyebilirsiniz.
X