Otizm, bebeklikten başlayan ve yaşam boyu süren, bireyin sosyal duygusal gelişiminde ve ilişkiselliğinde önemli zorluklara sebep olan nörogelişimsel bir bozukluktur.