Çocuk Eğitimine Dair Uzman Yazıları | Çocuklu Dünya
 
Çocuk Eğitimi

Çocuk Eğitimi

Çocuk Eğitimi

Çocuk eğitimi denildiğinde akla yalnızca akademik alan, okul ortamı gelmemelidir. Çocuk eğitimi, çocuğun aile, okul ve sosyal çevresinde doğru davranışları, sorumluluk duygusunu, değerleri öğrenmesi gibi alanları da kapsamaktadır. Çocuğun eğitimi tek yönlü değildir ve tek bir ortamda gerçekleşmez. Çocuk sosyal, duygusal ve akademik alanlarda gelişecek ve öğrenecektir. Toplumun kurallarını öğrenmek; duygularını anlamayı, kontrol ve ifade etmeyi öğrenmek; doğru ve uygun davranışları kazanmak ve bilişsel potansiyelini en iyi noktaya getirmek gibi hedefler çocuk eğitiminin birer parçasıdır. Çocuk eğitimi ailede başlar ve okulda devam eder.

Çocuk eğitimi nasıl olmalı?

Çocuğun karakteri ve özellikleri yaşamının ilk yıllarında şekillenecektir. Bu süreçte ailesinden alacağı eğitim çocuğun ileriki yaşamındaki başarısını, mutluluğunu, akademik yeteneklerini ve topluma uyumunu doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle ilk altı yılda aile ortamında verilen eğitim oldukça kritiktir.

Doğru çocuk eğitimi için etkili iletişim ve olumlu aile ilişkileri temeldir. Doğru şekilde iletişim kurulan, sevgi, güven ve saygı duygularını kaynak alan bir ortamda çocuk ebeveynlerinin kendisine kazandırmak istediği özellikleri kolaylıkla benimseyecek ve içselleştirecektir.

Çocuk eğitiminin bir diğer önemli aracı disiplindir. Doğru disiplin çocuğa doğru yanlış kavramını öğretecek, iç denetim kazandıracak, sorumluluk bilincini geliştirecek, aile ve toplum değerlerini öğretecek ve doğru davranış kalıplarını kazandıracaktır. Kazanılan bu özellikler çocuğun hayatında bir çok alanda başarıya ulaşması için ihtiyacı olan temel becerilerdir.

Ailedeki disiplin çok katı, sert ve cezaya dayalı olmamalıdır. Zorlama ile dayatılanı çocuk içselleştiremeyecek ve dolayısıyla cezanın olmadığı alanda uygulamayacaktır. Bu nedenle çocuk eğitimi ve disiplinde sevgi, saygı ve güven temel olmalıdır. Aile çocuğun gelişim dönemini ve bu dönemde çocuğun sahip olduğu becerileri göz önüne alarak eğitim yöntemini belirlemelidir. Çocuklar için eğitim zorlu bir maratona dönüşmemeli, gelişimini destekleyen bir alan haline gelmelidir.

Çocuğa eğitim nasıl verilir?

● Çocuk eğitiminde aile çocuğun yaşına uygun sınır ve kuralları belirlemeli ve bunları kararlı ve tutarlı bir şekilde uygulamalıdır.

● Çocuğa benlik değeri kazandırmak, bağımsızlaşmasına fırsat vermek ve özdeğerini zedelemeyen uygulamalara başvurmak da oldukça önemlidir.

● Çocuğa yaşına uygun sorumluluklar verilmelidir.

● Çocuğun ihtiyaçları anlaşılmalı ve karşılanmalıdır.

● Duygularını ifade edebileceği bir ortam yaratılmalıdır.

● Ebeveynler çocuğa örnek ve rehber olmalı, çocuğa kazandırmak istedikleri davranışları kendileri de sergilemelidir.

Okul öncesi eğitim

Çocuğun evde bakım verenleri ile geçirdiği ilk birkaç yıldan sonra okula hazırlık dönemi yani okul öncesi eğitim zamanı gelmektedir. Okul öncesi eğitim 3-6 yaşlar arasını kapsamaktadır. Bu eğitim çocuğun evde aldığı eğitimden farklı olarak çocuğa akademik beceriler kazandıran bir ortam sağlayacak, bunun yanında sosyal becerilerine yeni katkılar sunacaktır.

Okul öncesi eğitim kurumları çocuğun aileden ayrı kalacağı ilk ortamı sunmaktadır. Çocuğun bağımsızlaşmasına ve ebeveynlerinden ayrı bir birey olarak var olmasına fırsat tanıyan ilk alanlardan biridir.

Çocuk var olan yeteneklerini ve ilk yıllarda okul öncesi evde eğitim ortamında kazandığı becerilerini okul öncesi kurumda geliştirecektir. Okul öncesi kurum çocuğa ihtiyacı olan oyun ortamını sunmakta, işbirliğini ve akranları ile sosyalleşmeyi öğretmesinin yanında kuralları daha iyi kavramasını sağlamakta, sorumluluk bilincini geliştirmekte ve başka insanların haklarına saygı duymayı öğretmektedir.

Çocuğun okul öncesi eğitime başlaması için hazır olduğu yaş 3 yaştır. 3 yaşında okul öncesi kuruma yarım gün gitmeye başlayan çocuk 4-5 yaşına geldiğinde tam gün devam edebilir.

Bazı aileler çocuğu bir kuruma göndermek yerine okul öncesi evde eğitim vermeyi tercih etmektedir ancak ev ortamı çocuğa ihtiyacı olan kaynakları sağlamakta yetersiz kalacaktır. Çocuğun ilkokula başlamadan önce en az bir yıl okul öncesi eğitim kurumuna gitmesi çocuğun ilkokulda daha rahat uyum sağlamasını, daha katılımcı ve uyumlu olmasını sağlamaktadır. 5 yaş evde eğitim için geç bir yaştır ve çocuğun bir eğitim kurumunda vakit geçirmesi yeteneklerini geliştirmesi ve ilkokula hazırlanması için ideal olandır.

Okul öncesi eğitimin önemi

Araştırmalar bebeğinizin ileride nasıl bir insan olacağının çocukluk döneminde ona verdiğiniz eğitimle yakından ilgili olduğunu gözler önüne seriyor. Yani çocuğunuza çocukluk döneminde verdiğiniz eğitim; onun ilerideki ilgi alanlarını, yapmak istediği işi, alışkanlıklarını ve karakter özelliklerini belirleyen önemli faktörlerden biri. Bu nedenle de miniğinize çocukluk döneminde doğru bir eğitim vermek elzem.

ÇocukluDunya.com’un kategorilerinden Çocuk Eğitimi, çocuk yetiştirilirken dikkat edilmesi gereken noktalara uzman yazıları aracılığıyla değinen işlevsel bir kategori. Bu başlık altındaki içeriklerde; başarılı çocuk yetiştirmek için değinilmesi gereken odak noktalara, çocuğunuz için okul seçerken dikkat etmeniz gereken etmenlere, okul öncesi eğitimin çocuklar açısından yararlarına ve çocuğun karakterinin oluşumuna katkı sağlayacak noktalara dair birçok bilgi bulabilirsiniz. Yine bu kategoride yer alan yazılar sayesinde çocuğunuza doğru bir eğitim verebilir ve onun ileride kendine güvenen, saygılı, donanımlı bir birey olması noktasında oldukça önemli bilgiler elde edebilirsiniz.

Çerez Kullanımı
Kişisel verileriniz, mevzuata uygun olarak toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Verilerin Korunmasını inceleyebilirsiniz.
X